Dożynki Gminne - Grabowiec-2010
Fot. Tadeusz Halicki

Dożynki Gminno-Parafialne w Grabowcu odbyły się w dniu 29 sierpnia 2010 r.

Korowód dożynkowy uformowano w centrum Grabowca. Na czele orkiestra dęta i bryczka ze starostami dożynek. dalej radni z przewodniczącą rady gminy i wójtem, następnie delegacje rolników z wieńcami dożynkowi. Około godziny 11:40 korowód wyruszył w kierunku grabowieckich błoni na uroczystości dożynkowe. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania mszy św. przy ołtarzu polowym.
Starostowie dożynek - Joanna Nowak z Czechówk i Kazimierz Brzozowski z Wolicy Uchańskiej. Bryczką powozi Jarosław Ulanowski. W korowodzie dożynkowym idą delegacje poszczególnych sołectw Gminy Grabowiec, na czele z przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec - Jadwigą Pijajko, radnymi i wójtem - Zdzisławem Koszelem.
Przy ołtarzu polowym: Ks. Dziekan Zygmunt Żółkiewski proboszcz miejscowej parafii, ks. Jerzy Piasecki proboszcz parafii Tuczępy i wikariusz ks. Mateusz Furmanek.

Starostowie tegorocznych dożynek:

Nowak Joanna – 36 lat

Zam. Czechówka, 22-425 Grabowiec
Rolnik posiada wykształcenie średnie nierolnicze i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które prowadzi wraz z mężem Leszkiem od 1993 roku.
Gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości Czechówka o powierzchni ogólnej 37,30 ha, w tym 21,30 ha gruntów własnych i 16,00 ha gruntów dzierżawionych.
Gospodarstwo jest wyposażone w komplet budynków gospodarczych (obora, stodoła, garaż, gospodarczy), ciągnik rolniczy, kombajn zbożowy i podstawowy sprzęt do uprawy i ochrony roślin.
Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca i roślinna. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie to hodowla bydła (około 6 szt).
Produkcja roślinna to uprawa roślin towarowych (pszenica, jęczmień, rzepak,) i paszowych (owies, ziemniaki) stanowiących bazę paszową dla utrzymywanego pogłowia zwierząt.
Gospodarstwo korzysta z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW – dopłaty obszarowe, program rolnośrodowiskowy – pakiet Ochrona wód i gleb).

Brzozowski Kazimierz – 46 lat

Zam. Wolica Uchańska, 22-425 Grabowiec
Rolnik posiada wykształcenie średnie rolnicze i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które prowadzi wraz z żoną Joanną od 1989 roku.
Gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości Wolica Uchańska o powierzchni ogólnej 27,15 ha.
Gospodarstwo jest wyposażone w komplet budynków gospodarczych (obora, stodoła, garaż, gospodarczy), ciągnik rolniczy, kombajn zbożowy i podstawowy sprzęt do uprawy i ochrony roślin.
Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca i roślinna. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie to hodowla bydła (około 10 szt.).
Produkcja roślinna to uprawa roślin towarowych (pszenica, rzepak, buraki cukrowe) i paszowych (kukurydza, jęczmień, ziemniaki) stanowiących bazę paszową dla utrzymywanego pogłowia zwierząt.
Gospodarstwo korzysta z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW – dopłaty obszarowe, objęte jest również programem rolnośrodowiskowym – pakiet „Ochrona gleb i wód” – poplony ścierniskowe).

 

1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
2.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
3.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
4.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
5.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
6.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
7.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
8.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg
83.jpg
84.jpg
85.jpg
86.jpg
87.jpg
88.jpg
89.jpg
9.jpg
90.jpg
91.jpg
92.jpg
93.jpg
94.jpg
95.jpg
96.jpg
97.jpg
98.jpg
99.jpg
14.jpg
     
Czcigodni Księża, Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście!

Witam bardzo serdecznie Wszystkich Państwa na uroczystości dożynkowej w Grabowcu jako święta polskiej wsi i wszystkich ludzi, którzy wieś rozumieją, z niej żyją bądź dla niej pracują.
Szczególnie serdecznie witam rolników i ich rodziny. Chciałbym w imieniu całej społeczności podziękować za Waszą pracę, trud i wysiłek, jaki pokładacie uprawiając naszą polska ziemię.

Serdeczne słowa powitania kieruję do starostów naszych dożynek Pani Joanny Nowak i Pana Kazimierza Brzozowskiego
Witam bardzo serdecznie księży:
Ks. Dziekana Zygmunta Żółkiewskiego Proboszcza naszej parafii
Ks. Jerzego Piaseckiego Proboszcza parafii Tuczępy
Ks. Mateusza Furmaniaka
Ks. Tomasza Putkowskiego
Miło nam powitać pana Henryka Mateja - Starostę Zamojskiego.
Oraz radnego Powiatu Zamojskiego pana Krzysztofa Kostrubca
Bardzo serdecznie witam gości z Ukrainy: Pana Iwana Gocyka - dyrektora szkoły w Uściługu wraz z delegacją.
Pana Ryszarda Stanibułę - Zastępcę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie.
Pana Mariana Bernata - Prezesa Zarządu LGD Ziemi Zamojskiej.
Panią Marię Sowa - Przedstawiciela KRUS w Zamościu.
Panią Dominikę Witkowską - Kierownika Lokalnej Grupy Działania wraz z pracownikami z Kornelówki.
Pana Ryszarda Borowskiego - Kierownika OSW Sitno.
Pana Wiesława Gryna - Prezesa Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.
Panią Jadwigę Pijajko - Przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec wraz z radnymi.
Pana Tomasza Mołczana - Sekretarza Gminy Grabowiec.
Pana Edwarda Stójko - byłego Sekretarza Gminy Grabowiec.
Pana Marka Tabałę i panią Bożenę Tabała – lekarzy miejscowego NZOZ
Panią Bronisławę Zielińską -DyreKtora Oddziału PBS^w Grabowcu.
Pana Jana Nowaka - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu.
Panią Elżbietę Widymę - Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowcu.
Panią Barbarę Nowak - Dyrektora Szkoły w Tuczępach.
Pana Waldemara Samulaka - Kierownika Posterunku Policji w Grabowcu.
Pana Jerzego Fedurka - Lekarza Weterynarii w Grabowcu.
Pana Tadeusza Nosko - Twórcę Ludowego.
Pana Lucjana Ślązaka - Leśniczego Leśnictwo Dańczypol.
Bardzo serdecznie witam Kierowników Instytucji, Kombatantów, Sołtysów, Strażaków oraz wszystkich Państwa, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości.
 
Witam wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Dożynki to od wieków najważniejsze Święto polskiej wsi. Tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, który otrzymujemy dziś od naszych rolników to najwspanialszy symbol ludzkiej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro. Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji. Nikt i nic tego nie przekreśli.
Dziś, w tle wieńców dożynkowych, ślemy serdecznie, staropolskie podziękowania Bogu i ludziom. Dziękujemy rolnikom za ciężką pracę - za chleb, którym żywimy nasze rodziny.
W naszej Ojczyźnie zawsze był on w największym poszanowaniu, zaspokajał głód i jednoczył. Dzisiaj, gdy ziemie polskie nawiedzają powodzie, tym bardziej doceniamy trud pracy rolnika. Podczas dożynek chcemy pokłonić się nad waszą pracą i modlić się o Boże błogosławieństwo dla ciężkiej pracy rolnika.
Święto plonów jest podziękowaniem za chleb i spojrzeniem z miłością na matkę ziemię, Święto plonów przypomina nam również o nakazie dzielenia się chlebem z bliźnimi. Pokazuje, na czym powinna polegać solidarność ludzi. To wciąż aktualne przesłanie, jakie płynie z pięknego obrzędu dzielenia się chlebem, w którym w dniu dzisiejszym będziemy uczestniczyli.
Zboże i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Cieszy mnie liczna reprezentacja Sołectw na dzisiejszych dożynkach. Możemy podziwiać piękne wieńce, bochny chleba, pomysłowe stragany. Bardzo za to wszystko dziękuję mieszkańcom gminy Grabowiec.
Starostom dożynek wyrażam olbrzymie uznanie i podziękowanie.
Wyrazy szacunku składam wielebnym księżom za mszę dziękczynną, jaka zostanie odprawiona w tej intencji.
Słowa podziękowania kieruje również do organizatorów, dzięki którym dzisiejsze Święto ma taką oprawę. Dziękuje Lokalnej Grupie Działania oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, służbom porządkowym, zespołom za część artystyczną, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego Święta Plonów.
Na koniec pragnę złożyć życzenia, aby nastały dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości, jakie otwiera się przed polskim rolnictwem.
Życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam i Waszym rodzinom. Życzę, aby ciesząc się z tegorocznych plonów, mieć nadzieję na jeszcze lepsze w roku przyszłym. Życzę dobrej wspólnej zabawy.
Szczęść Boże!!!