Up VII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego - 15.05.2011 r.

Fot. Tadeusz Halicki

VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu odbył się 15 maja 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu. W zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Grabowiec, a także zaproszeni goście oraz zasłużeni druhowie z naszej gminy. Zjazd zwoływany jest co pięć lat. Podczas zjazdu wybierane są nowe władze w strukturze gminnej związku, a mianowicie Zarząd Oddziału Gminnego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.

Zanim jednak przystąpiono do wyborów nowych władz, sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP złożył prezes Zarządu druh Stanisław Kostrubiec. W swoim przemówieniu podsumował efekty pracy i zaangażowania członków OSP za okres minionej kadencji 2006-2011, w tym 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył druh Wiesław Billewicz, który swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o przegłosowanie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie, a wybory nowych władz odbyły się po krótkiej przerwie.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu ukonstytuował się następująco:

1. Prezes - Kostrubiec Krzysztof
2. Wiceprezes - Gąska Mirosław
3. Wiceprezes - Bednarczuk Mirosław
4. Komendant gminny - Greniuk Bogusław
5. Sekretarz - Halicki Tadeusz
6. Skarbnik - Wójciuk Tadeusz
7. Członek prezydium - Sołopa Edward

Członkowie Zarządu:
8. - Buczak Jan
9. - Hordyński Andrzej
10. - Jabłoński Emil
11. - Juszczak Włodzimierz
12. - Krajewski Marian
13. - Król Tomasz
14. - Lachowski Tadeusz
15. - Radelczuk Michał
16. - Skóra Adam
17. - Stanibuła Ryszard
18. - Tatys Krzysztof
19. - Zarek Stanisław

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Grabowcu wybrał następujących przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego:

1. Stanibuła Ryszard
2. Krzysztof Kostrubiec
3. Greniuk Bogusław

01
03
04
05
06
07
09
10
11
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
56
58
59
60
61
62
67
68
69
70
71

Całkowita ilość zdjęć: 56 | Ostatnia aktualizacja: 17.05.11 21:22 | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc