Nawigacja
Kościół unicki św. Kajetana

 

    W okresie międzywojennym w Grabowcu istniał stary kościół unicki p.w. św. Kajetana wybudowany w r. 1864. (Na zdjęciu obok). Od kasaty unii aż do I wojny był zamieniony na cerkiew prawosławną. W r. 1919 oddano go katolikom i w okresie międzywojennym mieściła się tutaj parafia neounicka. Podczas II wojny światowej używany ponownie przez prawosławnych. W r. 1954 został rozebrany z inicjatywy władz oświatowych (materiały budowlane zabrano na budowę internatu i szaletu szkolnego).


Sejm uchwalił ustawę, według której nieruchomości, na których stoją cerkwie prawosławne, a ich stan prawny był od lat nieuregulowany, formalnie staną się własnością Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
Ustawę poparło 345 posłów, jeden był przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą  nieruchomości zabudowanych cerkwiami, które są używane przez prawosławnych staną się formalnie własnością Kościoła prawosławnego. 
Określono państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określono państwowe jednostki organizacyjne, na które może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Sytuacja prawna:
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Dz.U.91.66.287 ustawa 1991.07.04
Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U.99.45.456 rozp. 1999.05.14
Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U.99.53.554 rozp. 1999.06.14


 Pismo Prawosławnego Arcybiskupa w sprawie cerkwi w Grabowcu >>

 


Zalączone dokumenty:

Protokol-zdawczo-odbiorczy-cerkwi.pdf
kosztorys-1.jpg >>
kosztorys-2.jpg >>
kosztorys-3.jpg >>
kosztorys-4.jpg >>

kosztorys-5.jpg >>
kosztorys-6.jpg >>
pismo-dot-rozbiorki-cerkwi.pdf >>
pismo18-01-2010.jpg >>
rzut_fundamentow.jpg >>