Nawigacja
Bolesław Czata - RELACJE Z OKRESU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

 


 SPIS TREŚCI

Strona tytułowa i słowo wstępne
Józef Kus - Księgi miejskie Grobowca (l643-1811)
Bolesław Czata - Relacje z okresu II wojny światowej 1939-1945 - Wstęp
RELACJA 1- Do ziemskiego piekła przez Trawniki na Majdanek w Lublinie
RELACJA 2 - Spotkanie partyzantów
RELACJA 3 - Dramat
RELACJA 4 - Pacyfikacja Grabowca i okolic
RELACJA 5 - Polowanie - rok 1945
Załączniki 1-5 - Uwagi recenzyjne
Elżbieta Widyma - Słownik pojęć z zakresu gwary lokalnej

 


 

Bolesław Czata


RELACJE Z OKRESU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945

Wstęp

W 1942 roku na obszarze czterech powiatów: chełmskiego, zamojskiego, krasnostawskiego i części hrubieszowskiego hitlerowcy urządzili obławę, w czasie której aresztowali i uwięzili na Majdanku w Lublinie około 3 tysięcy mężczyzn. Sądząc po obchodzeniu się z nami wszystko wskazywało na to, że nikt z nas nie wróci.
Wtedy to przyrzekliśmy sobie nawzajem, że gdyby jakaś opatrzność sprawiła, że jednak ktoś ocaleje, to przekaże potomnym - cośmy przeżywali. Ilu z nas ocalało nie podaję, gdyż tego nie wiem. Problemy życiowe złożyły się na to, że dopiero u schyłku życia postanowiłem zrealizować tamto przyrzeczenie - piszę o tym w swojej pierwszej relacji.
Pewne jest, że niczego tu nie chcę zmieniać, wyolbrzymiać czy upiększać, chcę pisać obiektywnie, tak jak zapamiętałem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pamięć ludzka jest zawodna, poza tym stwierdzam, że z upływem czasu - a minęło już 50 lat od tych wydarzeń, niektóre zdarzenia blakną, zacierają się przede wszystkim sprawy przykre, pozostaje pamięć wzrokowa -jakby album z fotografiami. Ktoś ze współtowarzyszy znalazłby tu może niejedną nieścisłość, przestawienie kolejności faktów, potrafiłby podać więcej cyfr, faktów -ja chcę pisać tak, jak to zapamiętałem.
Aby się upewnić o słuszności tego, co podaję w relacji, zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do kilku współwięźniów, którzy złożyli własnoręczne podpisy pod tą relacją.

 

 

Na zdjęciu - Bolesław Czata