Uroczysta sesja Rady Gminy Grabowiec z okazji 25. lat samorządności

W tym roku mija 25. lat od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego. Od tego czasu miasta, gminy, powiaty i województwa w dużej mierze same decydują o kierunkach własnego rozwoju. Reformę samorządową z 1990 roku uważa się dziś za jedną z najbardziej udanych reform przeprowadzonych w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.

Sześcioro przewodniczących Rady Gminy Grabowiec: Mieczysław Skowroński, Krzysztof Kostrubiec, Krzysztof Pituch, Stanisław Kuropatnicki, Agnieszka Rachańska, Jadwiga Pijajko.

Na sali obrad radni i sołtysi wszystkich minionych kadencji od 1990 roku.

W sesji uczestniczyły także przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” panie: Dominika Witkowska i Anna Nogas, które uhonorowały wójta poprzedniej kadencji, pana Tadeusza Goździejewskiego nagrodą za współpracę.

Podziękowania za pracę w samorządzie gminy Grabowiec otrzymali byli i obecni radni, a także sołtysi wszystkich kadencji od 1990 roku.

Fot. Tadeusz Halicki

Fotoreportaż >>