Na grabowieckim cmentarzu trwają intensywne prace budowlane i porządkowe

Murowane słupy bramy głównej cmentarza.