Zapowiedź uroczystości jubileuszowych w grabowieckiej szkole w dniu 17 września 2016 r.

 

 

W dniu dzisiejszym z inicjatywy dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma, odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji uroczystości jubileuszowych i zjazdu absolwentów. W spotkaniu czestniczyli przedstawiciele szkoły, rady gminy, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu oraz Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

Ustalono, że uroczystości jubileuszowe odbędą się w sobotę 17 września 2016 roku  - od godziny 10:00.

 
Projekt porządku uroczystości zakłada między innymi: 10:00 - akredytacja uczestników, 11:00 - msza św., odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, 13:00 - część oficjalna i artystyczna, 15:00 - obiad, 17:00 - zwiedzanie szkoły, izby pamięci, spotkania w klasach, 19:00 - bal absolwentów.

 
Na dzisiejszym spotkaniu ustalono także skład Zespołu ds. Organizacji Uroczystości Jubileuszowych Szkoły i Zjazdu Absolwentów. 

 

Zespół Organizacyjny zwaraca się z apelem do naszych absolwentów i nauczycieli o napisanie swoich wspomnień z lat szkolnych i przysłanie na adres szkoły lub TPG.

 

Proszę odwiedzać nasz Portal, niebawem przekażemy więcej informacji nt. uroczystości jubileuszowych i zjazdu absolwentów.

  


 
Wspomnienia Zjazdów Absolwentów z lat minionych >>

Rudolf Probst - ciekawy zyciorys >>

Stowarzyszenie Absolwentów...>>