Powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu Szkoły i Organizacji V Zjazdu Absolwentów.

 

1. Waldemar Greniuk - przewodniczący

2. Elżbieta Widyma - z-ca przewodniczącego

3. Tadeusz Halicki - sekretarz

4. Stanisław Senkowski - skarbnik

5. Agnieszka Rachańska - członek

6. Ks. Zygmunt Żółkiewski - członek


Na posiedzeniu Komitet ustalił wstępną listę zaproszonych gości. Dyskutowano projekt napisu na tablicy pamiątkowej i miejscu jej zamocowania. Podjęto decyzję o wybiciu medalu pamiątkowego i opracowaniu felderu z z historią naszej szkoły.  

Ponadto ustalono wysokość składki dla absolwentów za udział w Zjeździe i balu aboslwentów. Omawiano wiele innych istotnych spraw organizacyjnych związanych z uroczystościami.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie TPG a także na stronie internetowej szkoły - już niebawem.

Zgłoszenia absolwentów do udziału w uroczystościach bedą przyjmowane po opublikowaniu formularza zgłoszeniowego.

Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się 15 lipca br. o godz.9:00.V Zjazd Absolwentów - więcej informacji >>