30 Czerwiec 2022 23:53
VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu

 

Obrady Zjazdu otworzył Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec. Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu druhów: Krzysztofa Kostrubca i Mirosława Bednarczyka.

Przyjęto porządek i regulamin obrad oraz wybrano komisje zjazdowe:

Komisja mandatowa (Henryk Smoła, Emil Jabłoński, Krzysztof Tatys), Komisja wyborcza (Piotr Karczmarczyk, Łukasz Moskwa, Mieczysław Adamczuk);

Komisja Uchwał i Wniosków (Andrzej Gruszka, Wiesław Billewicz, Ryszard Łącz);

Komisja skrutacyjna (Adam Skóra, Paweł Bodziacki, Marcin Boczkowski).

 

Ustępujący Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pięciu lat kadencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, druh Wiesław Billewicz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd jako najwyższa forma władzy zarządzająco-wykonawczej Oddziału po wysłuchaniu informacji i sprawozdań - zaakceptował działalność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2015 i udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 
W dyskusji zabrali głos delegaci oraz zaproszeni goście. Pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki, następnie bryg. Tomasz Burcon – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Za współpracę dziękował ustępujący komendant gminny -  druh Bogusław Greniuk. 

O roli strażaków i ich chwalenbej roli mówił płk w stanie spoczynku Mieczysław Skiba oraz członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Ryszard Stanibuła. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru członków Zarządu. Zjazd zatwierdził poniższy skład Zarządu Oddziału Gminnego. Na pierwszym posiedzenie nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:


Prezes - Wiesław Tryniecki,Wiceprezes - Krzysztof Kostrubiec,

Wiceprezes - Krzysztof Tatys,

Komendant Gminny - Mirosław Bednarczyk,

Sekretarz - Artur Bobczuk,

Skarbnik - Wiesław Billewicz,

Członek prezydium - Mieczysław Adamczuk,

Członek zarządu - Piotr Boczkowski,

Członek zarządu - Władysław Buczak,

Członek zarządu - Mirosław Gąska,

Członek zarządu - Bogusław Greniuk,

Członek zarządu - Andrzej Gruszka,

Członek zarządu - Emil Jabłoński,

Członek zarządu - Marek Jaroszyński,

Członek zarządu - Włodzimierz Juszczak,

Członek zarządu - Marian Krajewski,

Członek zarządu - Tadeusz Lachowski,

Członek zarządu - Łukasz Moskwa,

Członek zarządu - Michał Radelczuk,

Członek zarządu - Ryszard Stanibuła.


Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu: druh Ryszard Stanibuła i druh Wiesław Tryniecki. 

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu -  druh Krzysztof Kostrubiec.
Zjazd dokonał również wyboru, spośród obecnych delegatów przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu, która ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Bartosz Popek,

Wiceprzewodniczący - Edward Sołopa,

Sekretarz - Krzysztof Wójciuk.


Delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2021. oraz uchwałę w sprawie nadania druhowi Bogusławowi Greniukowi - tytułu Honorowego Komendanta Gminnego.
Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk wręczył dyplomy uznania członkom ustępującego Zarządu za osobiste zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz kultywowanie tradycji dorobku ochotniczych straży pożarnych. Wyróżnieni zostali: Mirosław Gąska, Bogusław Greniuk, Tadeusz Halicki, Piotr Karczmarczyk, Krzysztof Kostrubiec, Piotr Popek, Edward Sołopa, Wiesław Tryniecki, Krzysztof Wójciuk, Stanisław Zarek.


Na tym zakończono obrady VIII Zjazdu Oddzału Gminnego OSP RP w Grabowcu.

Na podstawie informacji z http://zapomnianadolina.pl/strona/

 

FOTOREPORTAŻ >> ALBUM GOOGLE

 

Sprawozdanie  Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu

na Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 15 czerwca 2016 roku - plik pdf >>


Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com