Relacja filmowa II Zjazdu Absolwentów LO w Grabowcu - 22-06-2002 r.

Film podzieliłem na dwie części, w celu opublikowania na YouTube. Pierwsza zawiera krótki rys historyczny Grabowca, prezentuje szkołę w roku 2002 (narracja Bożena Momot), w tym rozdanie świadectw maturzystom rocznika 2001/02 oraz relacjonuje  początek II Zjazdu (akredydacja absolwentów i msza św.).

Druga część filmu w całości relacjonuje przebieg II Zjazdu Absolwentów, od części oficjalnej do wspólnej biesiady.

W Zjeździe uczestniczyło 348 absolwentów - taka była liczba zarejestrowanych wpłat. 

W dwóch kolejnych zjazdach: w roku 2007 i 2011 nie odnotowaliśmy już tak dobrej frekwencji absolwentów.

A jaka będzie liczba absolwentów na uroczystości Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Grabowcu i V Zjazdu Absolwentów wszystkich roczników?  Przekonamy się już niebawem, 17 września br.

Zapraszam do wspomnień. Pierwsza część relacji filmowej >>

Część 2/2 >>

Na temat wszystkich dotychczasowych Zjazdów Absolwentów - >>

Tadeusz Halicki