03 Lipiec 2022 07:34
UWAGA BEZROBOTNI. Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków  od 15 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   do 15 marca 2017r.

 Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 

1 320 000 zł* w tym 600 000 zł - Fundusz Pracy (maksymalna kwota dofinansowania 20 000zł)

720 000 zł - Europejski Fundusz Społeczny (maksymalna kwota dofinansowania 24 000zł)    

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach urzędowania (pok. Nr 28) W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.   

 Tryb rozpatrywania wniosków:    

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w Kryteriach w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. * kwota może ulec zmianie 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Złożone wnioski wyłonione do realizacji w drodze konkursu finansowane będą z dwóch źródeł: 

1) z Funduszu Pracy /30 wniosków/ - wszystkie osoby bezrobotne, 

2) z Europejskiego Funduszu Społecznego /30 wniosków/ - osoby bezrobotne w wieku do 29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki:- nie pracują,- nie kształcą się w trybie stacjonarnym,- w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Wnioski współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER 2014-2020. 

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia przystąpienie do projektu powinno nastąpić w okresie 4 miesięcy od ostatniej rejestracji w Urzędzie Pracy. 

Informacja o terminie posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie wysyłana będzie pocztą elektroniczną (e-mail) a w przypadku jej braku pisemnie za potwierdzeniem odbioru. 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 19 w siedzibie Urzędu lub pod telefonem 84 638 33 60oraz na stronie internetowej Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl/

 

Załączniki:
Wniosek w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Kryteria w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu

Źródło: http://zamosc.praca.gov.pl/
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com