05 Czerwiec 2023 08:14
Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

 

Lp.

Zadanie

Nakłady
(zł)

Wykonawca

1.

Dostawa tłucznia drogowego i klińca na teren sołectw gminy Grabowiec

99.600

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTEX” Robert Tadla

2

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
Nr 110304L w miejscowości Grabowiec-Góra
 o długości 311,36  m i szerokości 3,5 m.
Współfinansowane:  Fundusz sołecki  Grabowiec-Góra  19.000  zł,  Urząd Marszałkowski – 30 000

111.098,52

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

3.

Wykonano nawierzchnię ulicy Krynoczki
w Grabowcu. Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Grabowiec w kwocie: 19.195,75 zł.

65.437,85

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa

4.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wolica Uchańska o długości 259 m

66.128,64

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

5.

Utwardzono plac przy budynku remizy OSP w Tuczępach (Etap II) Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Tuczępy w kwocie: 6.000 zł

13.034,80

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

6.

Zagospodarowano teren, bo byłym budynku poczty przy ulicy Koziej na miejsca parkingowe wraz z ogrodzeniem terenu.

144.598,81

Firma Usługi Transportowe Daniel Kierepka z Horyszowa gm. Miączyn.

7.

Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

49.90,79

-

8.

Zakupiono bramę garażową do remizy dla OSP w Grabowcu.

6.826,01

-

9.

Wykonano wymianę podłogi w remizie OSP w Skomorochach Małych (ze środków funduszu sołeckiego)

9.000

-

10.

Wykonano dokumentację na budowę klatki schodowej wraz z łazienką dla budynku OSP Grabowiec-Góra, i zakupiono materiały budowlane.

 29.882,18

-

11.

Zakupiono okna, drzwi, sprzęt AGD, wykonano remonty dachu, malowanie pomieszczeń w remizach, świetlicach wiejskich na terenie gminy Grabowiec.

Fundusze sołeckie

-

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu realizuje program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pt. „Wszystko jest możliwe” od września 2016 roku do października 2017 roku. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego z budżetu państwa w formie zasiłków stałych i okresowych. Programem  objętym jest 40 mieszkańców Gminy Grabowiec i Gminy Skierbieszów.

Całkowity koszt Programu wyniesie: 137. 010,80 zł w 2016 roku i 420. 841,35 zł
w 2017 roku. Łącznie kwota programu wyniesie: 557.852,15 zł.

13.

W miesiącu wrześniu 2016 roku złożono  wniosek na budowę drogi gminnej
w miejscowości Bronisławka do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mimo iż nasz wniosek znalazł się na wstępnej liście rankingowej  i otrzymał 10 punktów, niestety nie zakwalifikował się do dofinansowania. Budowa tej drogi będzie realizowana w 2017 roku.
Termin oddania inwestycji do 31 sierpnia 2017 roku.

14.

W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu w ramach Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego w naborze pn. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”.

Termin realizacji inwestycji w roku 2018.

15.

W listopadzie 2016 roku oddano nowe studio nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu. Projekt został dofinansowany przez: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Urząd Gminy w Grabowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkie prace  przy budowie studia wykonali pracownicy GOK. Studio ma komercyjny charakter pracy. 

Wszystkie zaplanowane inwestycje w roku budżetowym 2016 udało się zrealizować.

  

Zadania planowane w 2017 roku

Lp

Zadanie

1

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławka o długości 999 m o szerokości 3,5 m z mijankami.

Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

2

Udział gminy Grabowiec w realizacji  projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3238L w miejscowości Grabowiec- Góra, Rogów.

Zaplanowano - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w kwocie: 412.195 zł

3.

Budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

4.

Przebudowa i wyposażenie budynku Izby Pamięci w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych.

5.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy 700-lecia w Grabowcu.

6.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra

7.

Wykonanie kanalizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury

8.

Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Skomorochy Duże

9.

Remonty dróg gminnych z funduszy sołeckich i budżetu gminy

10

Remont i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy

11.

Zakup drugiej bramy garażowej i obniżenie posadzki w garażach dla OSP Grabowiec

12.

Budowa klatki schodowej przy remizie OSP w Grabowcu- Górze

13.

Wymiana okien, drzwi, zakup wyposażenia dla remiz i świetlic na terenie gminy.

 Zadania w pliku pdf >>

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com