Uroczystość w Tuczępach w gminie Grabowiec - 28 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

11:00 - Uroczyste podniesienie flagi państwowej, odegranie Hymnu Państwowego.

11:15 - Powitanie przybyłych gości.

11:25 - Uroczysta msza święta.

12:50 - Odsłonięcie pomnika, złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem.

13:10 - Uroczyste nadanie Imienia Jednostce Strzeleckiej 2020.

13:30 - Uroczyste wręczenie sztandaru JS 2020, złożenie przyrzeczenia Strzeleckiego.

13:50 - Przemarsz na teren remizy OSP.

14.05 - Odsłonięcie pomnika i tablicy.

14:20 - Pokaz musztry paradnej.

Festwial Pieśni Patriotycznej pt."Ojczyzno Ma".

Proszę o potwierdzenie obecności oraz ewentualnej chęci złożenia kwiatów do dnia 20.04 pod numerem telefonu: 665 766 108