MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Sprawozdanie z z przebiegu zawodów:

W dniu 10 czerwca 2018 roku w Grabowcu przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło 10 drużyn z terenu gminy Grabowiec oraz 10 drużyn z terenu gminy Miączyn. Zawody sportowo-pożarnicze są najwyższa formą wyszkolenia pożarniczego – jak powiedział płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, witając zawodników. Są one organizowane corocznie, a do startu w nich drużyny przygotowują się nierzadko kilka miesięcy wcześniej.

Zawody rozegrano zgodnie z „Regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” z 10 lutego 2011 roku, w następujących konkurencjach:

 • sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami,
 • ćwiczenie bojowe.

Startujący zawodnicy pokazali niezwykle emocjonujące widowisko sportowych zmagań. Rywalizacja zakończyła się ostatecznie klasyfikacją łączna obu konkurencji drużyn A z gminy Grabowiec następująco:

 • I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu-Górze (82,07 pkt),
 • II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach (89,92 pkt),
 • III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Bereściu (93,95 pkt),
 • IV miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu (99,57 pkt),
 • V miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Ornatowicach (99,78 pkt),
 • VI miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Uchańskiej (107,93 pkt),
 • VII miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Tuczępskim (108,43 pkt),
 • VIII miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Tuczępskiej (113,52 pkt).

Ponadto w zawodach udział wzięły dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które w klasyfikacji końcowej osiągnęły wyniki:

 • I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Tuczępskiej (86,79 pkt),
 • I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereściu (100,32 pkt).

Zwycięskie drużyny, oprócz pucharów, otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Grabowiec. I tak drużyny A kolejno za miejsca od I do III otrzymały: hełm strażacki, wąż strażacki, prądownicę sportową, zaś Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, dla każdego zawodnika – piłki nożne lub ręczne. Dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wezmą udział w XIX Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Zamojskiej Wsi Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego w Miączynie w dniu 23 czerwca 2018 roku.

Komisji sędziowskiej przewodniczył sędzia główny st. kpt. Przemysław Ilczuk. Zawodom kibicowali licznie zgromadzeni widzowie. Wśród nich byli m.in. płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk, Wójt Gminy Miączyn i Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miączynie Ryszard Borowski, Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu Krzysztof Kostrubiec, Komendanci Gminni Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miączynie – Krzysztof Pijajko, i w Grabowcu – Mirosław Bednarczyk.

Podczas zawodów wręczono także medale i odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego przyznano:

 • Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Grzegorzowi Referdzie,
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Markowi Krzywińskiemu,
 • Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Łukaszowi Moskwie.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu przyznano:
 • Odznakę „Strażak Wzorowy” druhowi Jakubowi Szumiło.

Tekst: Artur Bobczuk

Źródło: https://www.gokgrabowiec.pl/wydarzenia/2018/gminne-zawody-pozarnicze.html

Fotorelacja >>