ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI POLIGRAFICZNE

PUBLIKACJA – ALBUM

 Pytania:

„Jaki papier przyjąć do druku środka albumu , proszę podać  rodzaj i gramaturę?  Czy na oklejce

w albumie będą uszlachetnienia typu folia i lakier UV punktowo?”

„Publikacja - objętość wydawnictwa powinna być parzysta i podzielna przez 4, dlatego proponuję przyjęcie objętości 220 stron. Proszę również o określenie gramatury papieru na jakim ma być wydrukowane wydawnictwo”.

Odpowiedź:

 Druk środka albumu-  papier kredowy  matowy 130 g. Okładka twarda bez uszlachetnień.

Ilości stron albumu zmienić już nie możemy.

 

BROSZURA

Pytania:

„Objętość 32 stron jest razem z okładką, czy 32 + okładka. Jaki papier zastosować na środek i jaki na okładkę? Czy okładka posiada jakieś uszlachetnienia.  Czy oprawa broszury będzie szyta drutem.

Czy do druku wszystkich prac będą przesłane gotowe pliki w PDFie?”

„Broszura A5 - w załączonym wzorze znajduje się nie 32 a 34 strony - proszę o wyjaśnienie która objętość jest prawidłowa. Proszę również o określenie gramatury (lub gramatur jeśli okładka ma być grubsza) papieru na jakim ma być wydrukowana broszura. Proszę też o informację, w jakim terminie zostaną przekazane materiały do druku?”

 

Odpowiedź:

Stron 32 plus okładka.  Okładka – papier kredowy matowy 250 g - bez uszlachetnień.

Druk środka – papier kredowy matowy 130 g. Oprawa broszury szyta drutem.

Pliki do druku (w formacie pdf)  będą przekazane po zakończeniu postępowania zapytania ofertowego w dniu podpisania umowy.

 

Dodatkowo informuję, że numer  ISBN dla albumu został już nadany.

 Komisja powołana do otwarcia ofert zakończy pracę po sporządzeniu protokołu.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Tadeusz Halicki

Prezes TPG