Zapraszam na kolejny archiwalny film z 1992 roku.

Wykonawcą sztandaru był zakład hafciarski Kazimiery Wolińskiej (mieszczący się w Lublinie przy ul. Hutniczej 20). W uroczystości wzięły udział władze okręgu, kompania honorowa WP, księża oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Grabowiec. Mszę świętą odprawił ks. dziekan Franciszek Nucia, a homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Jabłoński – były żołnierz AK, elew partyzanckiej szkoły podoficerskiej w Ornatowicach. Po poświęceniu sztandaru przysięgę wierności Bogu i Ojczyźnie złożyli członkowie AK: Bolesław Kanikuła, Ludwik Buczak i Mieczysław Zawalski.

Kompania honorowa z jednostki wojskowej w Zamościu. 

Mieczysław Kulik - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

Sztandar poświęcił ks. prof. Franciszek Greniuk


Po poświęceniu sztandaru przysięgę wierności Bogu i Ojczyźnie złożyli członkowie AK, od lewej: Bolesław Kanikuła, Mieczysław  Zawalski, Ludwik Buczak.

 

Sztandar całuje ks. prof. Franciszek Greniuk

płk Bolesław Sobieszczański (1917-2001)

Od lewej: ks. prof. Franciszek Greniuk, ks. Franciszek Nucia (1942-2007) proboszcz Parafii Grabowiec

Ks. Franciszek Greniuk otrzymał awans na stopień porucznika.

 

Edward Lisiuk z Grabowczyka otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” 

 

Z lewej Wiesław Lachowski (1947-2017) - wójt Gminy Grabowiec. Na drugim planie,  Kazimierz Wróblewski ps "Maryśka" (1914-2007) - Komendant Rejonu Grabowiec AK. 


W dniu 01 lipca 2007 roku zmarł w wieku 93 lat, znany na terenie Gminy Grabowiec żołnierz Armii Krajowej - płk. Kazimierz Wróblewski  ps. "Maryśka" i " Ryś", dowódca oddziału leśnego AK i Komendant Rejonu Grabowiec AK. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dnu 07 lipca 2007 roku w Grabowcu. Płk. K. Wróblewski został pochowany na cmentarzu w Grabowcu w grobie rodzinnym Rudnickich, gdzie 14 grudnia 1982 r. spoczęła jego żona Janina zd. Rudnicka -  żołnierz Armii Krajowej ps. "Mada" Jerzy Masłowski - Kazimierz Wróblewski „Ryś”, „Maryśka”, „Ostatni” 

Od lewej: Bolesław Janiuk i Bronisław Czata.

Z lewej w okularach - Bolesław Kalisz.


 

2.05.1990 r. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna przyjęła 97 członków zwyczajnych do Koła Rejonowego AK w Grabowcu

Zarząd (pierwszy):
• prezes – Bolesław Janiuk
• wiceprezes – Adolf Krzyszczuk
• skarbnik – Mieczysław Zawalski
• sekretarz – Bolesław Kanikuła
• członek – Bolesław Kalisz.

6.11.2002 r. – sztandar Koła Rejonowego w Grabowcu wpisano do rejestru sztandarów związkowych AK pod numerem Sz/Zw/155/2002 w Zarządzie Głównym w Warszawie.

 

Zapraszam na film>>