Trzydniowe uroczystości jubileuszowe Grabowca

Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości w dniu 21 września 2018 r.
Fot. Dominik Kordyś.

----------------------------------------------------------

Wiersz Pani Janiny Kulik, recytywowany przez autorkę w drugim dniu  uroczystości w Grabowiec Górze - 22.09.2018 r. 

Nagranie i montaż - Dominik Kordyś >>

--------------------------------------------------------------------------

Linki do obejrzenia zdjęć z uroczystości:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu >>

Kronika Tygodnia >>

Zamość Nasze Miasto >>