Agnieszka Rachańska na spotkaniu z Wojewodą Lubelskim

 

Przy okazji tego spotkania Agnieszka Rachańska podziękowała Wojewodzie Lubelskiemu za dotychczasową współpracę i uzyskane dofinansowanie  w kwocie ponad 3 mln 200 tys. złotych w roku bieżącym  na infrastrukturę drogową w naszej gminie.

Agnieszka Rachańska przekazała także na ręce wojewody medal pamiątkowy wybity z okazji 750-lecia Grabowca, dyplom uznania, i Album Jubileuszowy.

Wojewoda zapowiedział przyznanie kolejnych 400 milionów złotych na drogi lokalne w województwie lubelskiem w roku 2019.

Jednocześnie informuję, że Rada Gminy Grabowiec na sesji w dniu 4 października 2018 r. wydzieliła pieniądze w budżecie gminy  na przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej w miejscowości Bereść. Posiadanie dokumentacji jest podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację z puli Wojewody Lubelskiego.

Agnieszka Rachańska (w pierwszym rzędzie, druga z lewej) na spotkaniu w Skierbieszowie.