INWESTYCJE I ZADANIA GOSPODARCZE W GMINIE GRABOWIEC ZREALIZOWANE W OKRESIE KADENCJI 2015 – 2018

Zestawienie zawiera:

  • łączną kwotę wydatków w każdym roku budżetowym oraz sumę wydatków w okresie 4 lat kadencji,
  • zadania finansowane z funduszu sołeckiego,
  • stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego,
  • wydatki na oświatę i wychowanie w każdym roku oraz za okres kadencji łącznie z subwencję i oddzielnie z budżetu gminy,
  • dotatcje dla powiatu do remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy w każdym roku oraz za cały okres kadencji.

Wykaz tabelaryczny - plik pdf >>