Agnieszka Rachańska - kandydat na wójta gminy Grabowiec na spotkaniu z mieszkańcami gminy - 28-10-2018

Agnieszka Rachańska - lat 40 zamieszkała w Grabowcu, mężatka, trzy córki. Wykształcenie wyższe: Pedagogika w zakresie Edukacji Ustawicznej, Administracja Publiczna.

Od 2013 r. radna Gminy Grabowiec. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Gminy Grabowiec.

Na spotkaniu Agnieszka Rachańska zaprezentowała swój program wyborczy:

Szanowni Państwo

Jako Przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec pozyskałam dofinansowanie na budowę drogi gminnej w Tuczępach i Ornatowicach. Dzięki moim staraniom powstały także drogi gminne: w Dańczypolu, Bronisławce, Grabowcu-Górze, Żurawlowie i Bereściu.

Wspólnie z Powiatem Zamojskim wyremontowaliśmy część dróg powiatowych.

Zakupiliśmy także dwa nowe wozy bojowe dla OSP z terenu naszej gminy. Pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Gminy Grabowiec zawsze stawiałam na rozwój i dobro każdego mieszkańca.

Będąc wójtem:

 • Dla każdego mieszkańca naszej gminy znajdę czas na rozmowę i pomoc.
 • Będę bliżej waszych sołectw i domów.
 • Utrzymam fundusze sołeckie.
 • Pozyskam środki na przebudowę i budowę dróg powiatowych oraz gminnych.
 • Doposażę pracownie komputerowe, pozyskam środki na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 • Wykonam termomodernizację ośrodka zdrowia oraz szkoły.
 • Maksymalnie wykorzystam dotacje z Funduszy Europejskich dla rozwoju naszej gminy.
 • Będę realizować program rządowy "Czyste Powietrze" dla naszych mieszkańców.
 • Zadbam o Ochotnicze Straże Pożarne.
 • Zadbam o to, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas wolny w świetlicach wiejskich i na placach zabaw.
 • Nadal będę wspierać działalność KGW oraz Stowarzyszeń istniejących w naszej gminie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o oddanie na mnie głosu w drugiej turze wyborów na Wójta Gminy Grabowiec w dniu 04 listopada 2018 r. Stanowisko wójta da mi więcej możliwości, aby budować i rozwijać naszą Gminę dla Wspólnego Dobra.

Drodzy Wyborcy, wybierzcie uczciwość odpowiedzialność i doświadczenie.

 

 

Poparcia Agnieszcze Rachańskiej udzielili: Sławomir Zawiślak - poseł na Sejm RP, Janusz Nawój - kierownik KRUS w Zamościu, Sławomir Kugiel - radny w Radzie Powiatu Zamojskiego.

Zdjęcia - Mirosław Bednarczyk