Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii kina w Grabowcu.

Wstęp do wydania:

Kino w Grabowcu  przeszło do historii. Było bardzo ważnym i niezapomnianym elementem naszej lokalnej kultury, a wyświetlane wówczas filmy postrzegano jako przysłowiowe "okno na świat". Kino oprócz roli oświatowej i kulturalnej miało wartości kształcące i wychowawcze, było także jednym ze sposobów integracji środowiska wiejskiego. Niniejsze opracowanie ma na celu przypomnieć starszemu pokoleniu działalność kina w Grabowcu i ludzi z nim zwiazanych zawodo, młodszym zaś - przekazć informację o istnieniu wartościowej placówki kulturalnej w naszej najnowszej historii. Opracowanie powstało w ramach obchodów jubileuszu 750 lecia Grabowca.

Strona tytułowa broszury

Broszura do pobrania, wersja pdf do Internetu>>

Relacja ze spotkania - 18.11.2018 r.>>