Na cmentarzu w Dubience - 23.10.2019 r.

 

 


 

Banaszkiewicz Stanisława z Prusów, 1936-2008, nauczycielka.

Urodziła się 9 stycznia 1936 roku w Dubience (pow. hrubieszowski), córka Marcina i Eugenii. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Dubience (w wieku sześciu lat rozpoczęła naukę, do 1949 roku). Następnie rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Chełmie Lubelskim.

W 1953 roku po zdaniu matury rozpoczęła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska. W 1957 roku uzyskała tytuł magistra.

Nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (16.08.1957-31.08.1959), Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu (01.09.1959-31.08.1967), Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu (01.09.1967-31.07.1976), Liceum Ogólnokształcącego w Dubience (01.08.1976-).

W Grabowcu pełniła funkcję kronikarza szkoły i przewodniczącej humanistycznego zespołu kształcącego nauczycieli a także opiekowała się samorządem uczniowskim.

Otrzymała m.in. nagrodę z okazji Dnia Nauczyciela (1963).Mąż: Lucjan (ur. 1930). Dzieci: Piotr (absolwent Szkoły Podstawowej w Grabowcu, 1972; późniejszy lekarz), Ewa (uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Grabowcu w latach 1973-1975, do klas I-III).Zmarła 26 maja 2008 roku. Pochowana na cmentarzu w Dubience.
 

Źródło: Renata Kulik, Henryk Kulik - Grabowiecki Słownik Biograficzny

 


 

 

Franciszek Krakiewicz - ok. 1930 r.

Podporucznik Franciszek Krakiewicz „Góral”.

Urodził się 6 kwietnia 1906 roku w Dubience. Absolwent Męskiego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie i Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego wWarszawie.

Do 1939 roku pracował w szkołach podstawowych w Szczebrzeszynie  i Grabowcu, a od 1935 roku w Chełmie (Seminarium Nauczycielskie, Państwowa SzkołaHandlowa i Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego).

W wojnie obronnej 1939 roku był cywilnym komendantem obrony miasta Chełma. W konspiracji niepodległościowej od końca 1939 roku. Związany był z kilkoma grupamikonspiracyjnymi: Muszkieterowie, śołnierze Armii Polskiej. Zorganizował teS własnąkomórkę konspiracyjną, którą w 1940 roku wprowadził do Związku Walki Zbrojnej. Odlistopada 1941 roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta obwodu chełmskiego ZWZ – AK.

Jesienią 1942 roku zagrożony aresztowaniem wyjechał z Chełma do rodzinnej Dubienki. Po nawiązaniu kontaktów z miejscową konspiracją (rodzony brat Ignacy ps. „Wilk”,„Wyrwa” był w tym czasie komendantem rejonu AK Dubienka – Białopole, a od jesieni 1943do końca 1944 roku I zastępca komendanta obwodu hrubieszowskiego AK) został na kilka tygodni dowódcą miejscowej placówki AK. Na przełomie 1942/43 roku komendant obwodu hrubieszowskiego AK Antoni Rychel„Rymwid”, „Anioł” mianował „Górala” oficerem dywersji obwodu i polecił zorganizować w lasach strzeleckich pierwszy hrubieszowski oddział partyzancki AK. Organizację oddziału Krakiewicz powierzył por. Kazimierzowi Wróblewskiemu „Maryśce”, który do maja 1943 roku zbudował obok Maziarni stały obóz partyzancki i przeszkolił ok. 120 – 150 Sołnierzy AK ze wszystkich rejonów obwodu hrubieszowskiego. „Góral” często w obozowisku przebywał nadzorując prace nad bunkrami i szkolenie żołnierzy. W styczniu 1943 roku dowodził oddziałami AK podczas akcji na nasiedloną przez Niemcówwieś Cieszyn. Z jego rozkazu i często pod osobistym kierownictwem przeprowadzono też szereg akcji likwidacji szczególnie aktywnych nacjonalistów ukraińskich, szpicli i zdrajców. W maju 1943 roku dowodził grupą partyzantów podczas rozbicia nasiedlonej Ukraińcami wsi Strzelce.

Poległ śmiercią żołnierza dowodząc kontrnatarciem na oddziały niemieckie, które 28 maja 1943 roku zaatakowały obozowisko oddziału w lasach strzeleckich. Ciało „Górala” jegopodwładni potajemnie przetransportowali do Dubienki, gdzie został pochowany namiejscowym cmentarzu. 

W 1944 roku pośmiertnie został odznaczony z rozkazu Komendanta Głównego ArmiiKrajowej Krzyżem Virtuti Militari V klasy. W 1930 roku zawarł związek małżeński z pochodzącą ze Strzelec nauczycielką Amelią Matela, z którą mięli dwie córki: Janinę i Krystynę.

 Jerzy Masłowski 

Zdjęcia: Tadeusz Halicki

Więcej >>