Zmarł Stanisław Senkowski

Śp. Stanisław Senkowski był także jednym z założycieli i wiceprezesem Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie

a także prezesem Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie.

Cześć Jego Pamięci