UWAGA - WAŻNE INFORMACJE!

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Grabowiec zostaje zamknięty dla interesantów.

W myśl wytycznych określonych w ww. Rozporządzeniu załatwiane będą tylko sprawy pilne.

Skrytka ePUAP /UG-Grabowiec/skrytka

Tel./Faks: 84 65 12 474 – od poniedziałku do piątku w godz.: 7:15 – 13:00.

Apeluję również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590.

Wójt Gminy Grabowiec
Bartosz Popek

-----------------------------------------------------------------------

PILNA INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami i obawami mieszkańców naszej gminy apeluję do mieszkańców gminy Grabowiec, którzy powrócili z zagranicy, aby zarówno oni, jak i ich rodziny,  z którymi wspólnie zamieszkują, pozostali w domach i ograniczyli do minimum jakikolwiek kontakt  z osobami trzecimi.

Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo duże i nie można go w żaden sposób lekceważyć!!!

Wójt Gminy Grabowiec

------------------------------------------------------------------------------

PRZYJĘCIA PACJENTÓW w Przychodni w Grabowcu

W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

- REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA

- PACJENTOM UDZIELANE BĘDĄ TELEPORADY W GODZINACHPRACY PRZYCHODNI 

- W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA I WTEDY MOŻLIWE BĘDZIE WEJŚCIE DO PRZYCHODNI w GRABOWCU

- NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PO RECEPTY

– PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

NUMER TELEFONU: 84 6512410
---------------------------------------------------------------

Zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolach, szkołach od 12 do 25 marca 2020 r.

 Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolach, szkołach zostają zawieszone.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych będą prowadzone działania opiekuńcze, wyznaczeni nauczyciele pełnić będą dyżury.

Od jutra tj. 12 marca nie będą uczniowie również dowożeni do szkoły.

Od 16 do 25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły.


Wiadomość z 20.03.2020.

Zapowiadając stan epidemii w Polsce, Mateusz Morawiecki poinformował także, że przedszkola i szkoły pozostaną zamknięte do końca przerwy wielkanocnej tj. do 14 kwietnia 2020 włącznie. 

 ----------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu

zawiesza działalność do 27 marca 2020 r.

---------------------------------------------------------------------

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu 

zamknięta dla czytelników do 25 marca 2020 r.

--------------------------------------------------------------------

TARGOWISKO
Wójt Gminy Grabowiec informuje, że w trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z targowiska w Grabowcu podjął decyzję o zamknięciu targowiska od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek), do odwołania.

---------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubelskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

- imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubelskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

--------------------------------------------------------------

W piątek wieczorem(13.03.2020) premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.
Wprowadzone zostały ograniczenia:

  • pełne przywrócenie granic, strzeżonych przez straż graniczną i wojsko, przekraczanie granic możliwe tylko na wyznaczonych przejściach;
  • Polacy i cudzoziemcy wracający do pracy do Polski będą poddani 14-dniowej kwarantannie;
  • pozostali cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do kraju;
  • wstrzymanie zagranicznych połączeń lotniczych i kolejowych (poza czarterami, którymi Polacy będą wracali do kraju);
  • ruch samochodowy Polaków wracających do kraju zostanie utrzymany (tylko przez wskazane przejścia);
  • ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian;
  • przepływ towarów zostaje utrzymany;
  • zamknięte galerie handlowe (poza sklepami spożywczymi, aptekami i drogeriami);
  • zawieszenie działalności restauracji, kawiarni, kasyn, pubów, kasyn, etc. (możliwa opcja „na wynos” lub „na dowóz”);
  • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym religijnych, ale też prywatnych).


Ograniczenia na granicach wchodzą w życie w nocy z soboty ( z 14 na 15.03.2020) na
niedzielę; zostały wprowadzone na 10 dni z możliwością dalszego przedłużania.