PRZEBUDOWA BUDYNKU IZBY PAMIĘCI W GRABOWCU

Jak wynika z treści ogłoszenia: "Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejącego budynku Izby Pamięci w Grabowcu.

Zakres robot obejmuje: roboty rozbiorkowe, roboty murowe i betoniarskie, dach, podlogę na gruncie, sufit podwieszany, ścianki działowe i okładziny z plyt k-g, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty okładzinowe i posadzki, stolarkę okienno-drzwiową, elementy wyposazenia WC, elewacje, opaske, schody wejsciowe i pochylnie o nawierzchni z kostki betonowej, instalacje elektryczne, gniazdowe, instalację oswietlenia, instalację alarmową WLZ i tablice rozdzielcze, instalację odgromową, pomiary elektryczne, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania".

W ramach postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty.  Komisja przetargowa wybrała ofertę Małgorzaty Nakapała, usługi budowlane z Kalinowic k/Zamoscia z oferowaną ceną brutto: 265 tys.818 zł. i okresem gwarancji 60 m-cy.


Stan prac 5 kwietnia 2020 r.

Termin zakończenia prac wyznaczono do 31 sierpnia 2020 r.

Fot. Tadeusz Halicki

Źródło: http://www.grabowiec.pl/bip1