POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU

Układanie świadłowodu na ulicy Koziej - 3-06-2020


Z ulicy Koziej w kierunku ul. Wojsławskiej światłowód zostanie podwieszony na słupach linii energetycznej niskiego napięcia.

Źródło: https://szerokopasmowe.lubelskie.pl/dla-mieszkancow/

Sieć światłowodowa dostępu do Internetu dla odbiorców indywidualnych będzie budowana jako napowietrzna z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieci energetycznej niskiego napięcia. Podobnie jak przed laty w Grabowcu funkcjonawała sieć radiofoniczna, zasilana z miejscowego radiowęzła w budynku poczty (pamiętają tylko starsi mieszkańcy).

W Grabowcu prace już rozpoczęto. Do pozostałych miejscowości na terenie gminy światłowód dotrze po zakończeniu prac projektowych.

Zdjęcia Tadeusz Halicki  

Budowa magistrali głównej do węzła SSPW w 2015 r. >>