UROCZYSTOŚĆ POSADZENIA W GRABOWCU DĘBÓW PAMIĘCI - 18.05.2005 r.