Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia w roku 2000