20.06.2006 r. Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu

 

20.06.2006 r. Za stołem prezydialnym siedzą, od prawej: Andrzej Silezin – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu, BogusławGreniuk – Komendant Gminny OSP, płk poż. w stanie spocz. Mieczysław Skiba, Krzysztof Kostrubiec - prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Grabowcu, Alojzy Sieczkowski – wiceprezes OGZ OSP,  Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Oddziału Woj. Związku OSP RP, Ryszard Stanibuła – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, EdwardStojko – Sekretarz Gminy, Edward Sołopa - protokolant. Fot. Tadeusz Halicki.

Delegaci na Zjazd z jednostek OSP na terenie gminy.

Delegaci na Zjazd z jednostek OSP na terenie gminy.

Delegaci na Zjazd z jednostek OSP na terenie gminy.

Delegaci na Zjazd z jednostek OSP na terenie gminy.

Druch Tomasz Halicki

Druch Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Oddziału Woj. Związku OSP RP

Druchowie: Krzysztof Kostrubiec, płk. poż. Mieczysław Skiba, Bogusław Greniuk

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu.
Pierwszy rząd od lewej: – Michał Radelczuk OSP Tuczępy, Franciszek Staszczuk - OSP Skomorochy Duże, Alojzy Sieczkowski - OSP Grabowiec-Góra, Ryszard Stanibuła - OSP Grabowiec-Góra, płk poż. Mieczysław Skiba, Bogusław Greniuk - OSP Bereść.Drugi rząd, od lewej: Władysław Buczak - OSP Henrykówka, Krzysztof Tatys - OSP Wolica Uchańska, Mirosław Bednarczyk - OSP Grabowiec,Krzysztof Kostrubiec - OSP Skomorochy Małe, Tadeusz Wójciuk - OSP Ornatowice.Trzeci rząd, od lewej: Adam Telega - OSP Cieszyn, Stanisław Zarek - OSP Skomorochy Małe, Tomasz Halicki - OSP Grabowiec.

Delegaci OSP na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu - 20.06.2006 r. Fot. Tadeusz Halicki.
W pierwszym rzędzie, od lewej: Stanisław Krzyszczuk, Franciszek Staszczuk, Andrzej Silezin - z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu,Michał Radelczuk, płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Skiba, Krzysztof Tatys, Alojzy Sieczkowski, Ryszard Stanibuła (czł. Zarządu GłównegoZwiązku OP OSP), Edward Sołopa, Tomasz Halicki. Pozostali w grupie (bez kolejności): Krzysztof Kostrubiec - OSP Skomorochy Małe (prezesZOG OSP) , Bogusław Greniuk - OSP Bereść (Komendant Gminny OSP), Tadeusz Wójciuk - OSP Ornatowice , Marek Jaroszyński - OSP Szystowice,Adam Telega, Stanisław Krajewski, Stanisław Zarek, Władysław Buczak, Emil Jabłoński, Krzysztof Matwiejczuk, Wiesław Billewicz, MirosławBednarczyk, Piotr Popek, Piotr Karczmarczyk, Wiesław Orzechowski, Marian Surma, Edward Stojko, Antoni Pieczykolan, Adam Skóra,Zenon Droździel, Andrzej Gruszka
.

Zainteresowanym polecam publikację pt."STO LAT O CHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABOWCU 1918 - 2018" (w pliku pdf) do pobrania. Link >>.

Relacja filmowa z przebiegu Zjazdu na YT >>