Rocznica śmierci Stanisława Senkowskiego

Stanisław Senkowski był inicjatorem powstania pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-45 "Piety Wołyńskiej" na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji piechoty AK przy alei Marszałka Piłsudskiego w Chełmie. Organizował też pomoc na rzecz Polaków pozostających na ziemiach kresowych oraz ochronę pozostałych na Wołyniu i Polesiu dóbr kultury polskiej.
http://www.pamiec-nadzieja.org.pl/

Był także prezesem Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie.

http/tmwip-chelm.org.pl/news.php:/


Wspomnienie o Stanisławie Senkowskim >>plik pdf