01 Lipiec 2022 00:56
Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja

Wiesław Billewicz przy motopompie PO-5 (polskiej produkcji) podczas zawodów strażackich w Grabowcu

Historia.

Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry'ego i Chrisa) 2 grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym świecie.

Jako wyraz szacunku dla poległych strażaków i wsparcie dla ich rodzin, Country Fire Authority [CFA] (Straż Pożarna w stanie Viktoria, Melbourne, w Australii, składająca się w głównej mierze z wolontariuszy) i Victorian community (Wspólnota, społeczność st. Wiktoria) przyjęła sobie za symbol czerwono-niebieską wstążką. Kiedy po raz pierwszy informacja ta trafiła do społeczności internetowej odzew był natychmiastowy od załóg strażackich z USA, które przyjęły noszenie symbolu nie tylko w tym dniu.

Taki odzew zza oceanu oraz listy napływające z różnych stron świata po tragedii, skłoniły właśnie JJ Edmondsona, aby z nadejściem 1999 roku CFA, organizacja uznana na arenie międzynarodowej, stała się symbolem poparcia i szacunku dla wszystkich strażaków świata i dniem, w którym można byłoby wspólnie promować i koordynować obchody.
Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono termin na dzień wspominania św. Floriana w Kościele katolickim, patrona wszystkich strażaków.

Właśnie on jest patronem gaszących pożary. Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe w Polsce od 2003 roku. Świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Podczas uroczystości wręczane są odznaczenia cywilne i wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie. jednym z elementów jest również wręczanie odznaczenia "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Obecnie są to nietypowe obchody. Z uwagi na ogłoszoną epidemię nie ma tym razem uroczystych przemarszów, apeli, wręczania awansów i wyróżnień. Strażacy walczą także ze skutkami suszy, gaszą płonące lasy i łąki - zawsze wierni staropolskiemu zawołaniu: 

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"


 

 

Bogatą historię Ochotniczej Styraży Pożarnej w Grabowcu na tle wszystkich jednostek na terenie naszej gminy,  prezentuję w albumie (format A4) pt. "Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu". 

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy Album może być wydany drukiem. Proponuję wersję elektroniczną do pobrania na komputer.

Plik pdf do pobrania >>

Wstęp do publikacji

Publikacja powstała z okazji 100. rocznicy założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.

Z ustnych przekazów i lakonicznych kronikarskich zapisów wynika, że początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu sięgają roku 1918, a więc roku w którym Polska odzyskała niepodległość.

Na przestrzeni minionych stu lat wiele się wydarzyło. Zawieruchy wojenne a później przemiany polityczne, ustrojowe i społeczne miały znaczący wpływ na działalność organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Na okres wojny 1939 - 1945 działalność OSP w Grabowcu została zawieszona. Wznowienie działalności nastąpiło dopiero w początkach lat pięćdziesiątych XX wieku, było to podyktowane koniecznością ratowania mienia w bardzo częstych pożarach drewnianej zabudowy i słomianych strzech Grabowca. W każdym roku płonęły budynki, sterty zboża, siana i słomy.
W XX wieku szczególnie tragiczne były dwa duże pożary - jeden w roku 1936, drugi w 1963. W tych pożarach wielu mieszkańców straciło dorobek całego życia, jedna osoba zginęła w płomieniacha kilka zostało poparzonych. Te fakty są pamiętane do dzisiaj i przytaczane w opisach najnowszej historii Grabowca.

Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą pożaryi ratują mienie - także aktywnie uczestniczą w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Mają także znaczący wkład w pracach społecznych na rzecz środowiska. Jak na tle tych burzliwych wydarzeń, w minionych latach funkcjonowała grabowiecka ochotnicza straż pożarna, jacy ludzie byli w jej władzach, jakim sprzętem dysponowała - a jakim dysponuje obecnie. Te fakty uważny Czytelnik znajdzie w prezentowanej publikacji.
Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu pokazuję na tle pozostałych jednostek na terenie gminy. Uważam, że w takim kontekście obraz działania OSP w Grabowcu jest bardziej rzetelny i konkretny.
W celu uzupełnienia informacji wynikających z prezentowanych zdjęć, przytaczam w całości sprawozdania składane podczas Gminnych Zjazdów Delegatów ze wszystkich osp na terenie gminy w okresach ich  pięcioletnich kadencji (2001, 2006, 2011, 2016). Sprawozdania te zawierają wiele cennych informacji - nie tylko o ludziach, ale także o warunkach w jakich przyszło działać strażakom ochotnikom finansowanych przez samorząd wiejski.

Sto lat istnienia tej społecznej organizacji jest dowodem, jak nieodzowni i pożyteczni są strażacy ochotnicy dla miejscowej społeczności. Bezinteresownie ratują ludzkie mienie i życie, często nie bacząc na zagrożenie własnego bezpieczeństwa - zgodnie ze staropolskim zawołaniem „Bogu na chwałę - ludziom na pożytek”.
To hasło na sztandarach pierwszych osp wyznaczyło ich społeczną rolę - przez pokolenia strażacy są mu wierni. W tych słowach wyraża się także poświęcenie i oddanie drugiemu człowiekowi.
Profesjonalnie wykonując swoje obowiązki nasi strażacy ochotnicy dają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Grabowca i Gminy.

Publikację tą dedykuję strażakom założycielom, kontynuatorom działalności, ich rodzinom oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i trwania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.

Tadeusz Halicki.

Grabowiec, lipiec 2019 r.

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com