Gniazdo Bocianie - Telewizja Sokółka [NA ŻYWO] | IP Camera: Stork's nest [LIVE]

Warto wiedzieć

Bocian nie bez powodu jest jednym z symboli Polski. Polska jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że gniazduje u nas około 50 tys. par bocianów, więc co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest naszym rodakiem. W niektórych krajach Europy, choćby w sąsiednich Niemczech, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jego populacja drastycznie się zmniejszyła. Podobnie we Francji, Szwajcarii czy Holandii. W Polsce bioróżnorodność, klimat i środowisko sprawiają, że kraj nad Wisłą to dobre miejsce do lęgu i chowu młodych piskląt. W 2003 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 31 maja został ustanowiony Dniem Bociana Białego. (www.kalbi.pl)

Transmisja zaczęła się 3 maja 2021

Bocian Biały jest pod ścisłą ochroną i należy do gatunków wymagających ochrony czynnej. Gatunek ten znalazł również troskliwych opiekunów wśród energetyków, którzy dbają aby bociany pozostały nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu.

Od wielu lat energetycy przenoszą gniazda umiejscowione na słupach na specjalne metalowe konstrukcje ponad liniami energetycznymi. W ten sposób zamontowane platformy skutecznie ograniczają śmiertelność tych ptaków. Obecnie na obszarze PGE Dystrybucja zamontowane są 26544 platformy, z czego blisko połowa na terenie działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. W ostatnim roku przybyło kolejnych 1052 platform.

Energetycy na budowę platform wykorzystują cztery miesiące nieobecności bocianów w kraju. To stosunkowo krótki okres, podczas którego należy wykonać remonty. Energetycy pracują zimą, w trudnych warunkach atmosferycznych by wyniesione na platformy „bociańce” wiosną zostały ponownie zasiedlone. Energetycy stosują również inne formy ochrony ptaków, m.in. specjalne odstraszacze, podesty, flagi i kolorowe kule umieszczane na przewodach.