V Zawody Zaprzęgów Konnych oraz VII Święto Pieczonego Ziemniaka