Bal Gimnazjalny w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu - 15.01.2005 r.