Świętego strażaków w Skomorochach Dużych 3.05.2022 r.

Uczestnicy uroczystości w Skomorochach Dużych. Na czele kolumny, od lewej: Mirosław Bednarczyk (Komendant Gminny w ZOG ZOSP RP w Grabowcu), ks. Zygmunt Żółkiewski (proboszcz Parafii Grabowiec, ks. bp Marusz Leszczyński (Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu), Mirosław Gąska (prezes ZOG ZOSP RP w Grabowcu) 

Zdjęcia: E. Czata