70. rocznica wysiedlenia Dzieci Zamojszczyzny i 69. rocznica pacyfikacji Grabowca i okolic

 

 

 

 

Od 21 stycznia 1943 r. rozpoczęło się wysiedlanie Polaków z gminy Grabowiec. 23 stycznia 1943 r. wysiedlono wsie Szystowice i Skibice, w następnych dniach inne. Samą osadę Grabowiec i Górę wysiedlono 20 lutego 1943 r. Łącznie w gminie wysiedlono 6129 osób (2351 mężczyzn, 2579 kobiet i 1199 dzieci). Akcję przeprowadzało Gestapo, SS, żandarmeria i Ukraińcy w służbie niemieckiej. Wysiedlenie miało bardzo brutalny przebieg. Zamordowano 52 osoby (30 mężczyzn, 13 kobiet i 9 dzieci). Na opuszczonych przez Polaków gospodarstwach osadzono 3500 Ukraińców, przerzuconych z powiatu zamojskiego. Straty materialne poniesione przez Polaków w gminie wyniosły około 8 milionów złotych według szacunku przedwojennego. W osadzie pozostawiono jedynie 26 rodzin rzemieślniczych. Ocalała też pewna część młodych chłopców, którzy pod dowództwem por. rez. Pawła Runkiewicza, ps. Czarny i sierż. Bogusława Matwiejczuka ps. Brzęczyk, przebywali w majątku Siedlisko koło Grabowca i tam w jednej z sal pałacu urządzili zamaskowaną placówkę.  

Fragment z książki Wacława Jaroszyńskiego - SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - ROZDZIAŁ VIII

 Więcej >>

-------------------------------------------

Broszura przygotowana na uroczystość 70. rocznicy wysiedlenia >> 

70. rocznica ocalenia Dzieci Zamojszczyzny w Mrozach 20-04-2013 >>

Wspomnienia Adolfa Boczkowskiego >>

Więcej na temat tamtych tragicznych dni >>

Byliśmy pewni, że prowadzą nas na śmierć! >>

Fotoreportaż z uroczystości - 23-06-2013 r . >>