PRZEDSTAWICIELE PROTESTUJĄCYCH W ŻURAWLOWIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Unfracked: dlaczego gaz łupkowy powinien pozostać w ziemi i II część kraj gazem płynący.  Projekcja filmu

Czwartek, 05 września 2013

Istnieje kilka mitów krążących na temat wydobycia gazu łupkowego, metanu z pokładów węgla i innych niekonwencjonalnych skamieniałości, poprzez różne metody, zwłaszcza szczelinowania hydraulicznego.
Są to: - że wydobycie tych paliw przyniesie dobrobyt Europy
- możemy powtórzyć boom gospodarczy jak w USA, bez powtarzania błędów  mających wpływ na środowisko
- że gaz łupkowy i inne UFFs są niezbędne jako paliwo przejściowe
- że są one bezpieczne dla klimatu
- że nie potrzebujemy żadnych dodatkowych przepisów prawnych w Europie w celu uregulowania tych technologii
- że ryzyko dla zdrowia publicznego jest minimalne.

Są to tylko niektóre z wielu mitów, które zostaną omówione i obalone podczas porannej konferencji Zielonych / EFA w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, ich wydobycia obok pogłębionej dyskusji na temat ram prawnych, i przykłady "fracking-free" kampanii w Europie i US.
Prelegentami są badacze, naukowcy, działacze, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych, inżynierowie i inne zainteresowane strony w tej debacie. Nie będzie wiele okazji do pytań i dyskusji z sali.

Źródło:  http://www.greenmediabox.eu/archive/2013/09/05/unfracked/ 

Wystąpienie Andrzeja Bąka (w relacji filmowej czas 01:19)

Link: http://www.greenmediabox.eu/archive/2013/09/05/unfracked/ 

Wystapienie Wiesława Gryna (w relacji filmowej czas 01:45)