iTVL u protestujących w Żurawlowie w gminie Grabowiec