Od 13 listopada 2014 r., w Berlinie eksponowana jest wystawa dokumentująca protest w Żurawlowie

 

Sukces mieszkańców ŻurawlowaDawid wygrał z Goliatem

Mieszkańcy Żurawlowa na Zamojszczyźnie nie pozwolili amerykańskiemu koncernowi Chevron na poszukiwania gazu łupkowego koło ich wsi. Sukces w starciu z energetycznym gigansem sprawił, że do Żurawlowa przyjeżdżają ludzie borykający się z podobnymi problemami, m.in. z Niemiec.


Protest na zamojszczyźnie
Bild 1 vergrößern

Bębny, transparenty, demonstracje w Warszawie, Brukseli i Berlinie – mieszkańcy Żurawlowa, niewielkiej wioski niedaleko Zamościa, wykorzystali wszystkie możliwe formy protestu, by nie dopuścić amerykańskiego koncernu Chevron do próbnych odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego. Stawka była wysoka – odwierty miały być przeprowadzane w bezpośredniej bliskości wioski. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, Żurawlów zniknąłby z powierzchni ziemi...

Więcej >>http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/polskimagazynradiowy/zurawlow_lupki100.html