II OTWARTA KONFERENCJA HISTORYCZNA O KAWALERII POLSKIEJ - 28.02.2015 r.

x

Wystawa sprzętu wojskowego

Uczestnicy Konferencji historycznej z Grabowca witani przez por. Marka Wachna - wiceprezesa Stowarzyszenia Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.

Kozacy dońscy - sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Wątek hrubieszowski - prelekcja Mariusza Sawy z Instytutu Pamięci Narodowej. 

Wspomnienia o żołnierzach 2 PSK: wachm. Janie Rękalu i plut. Witoldzie Jędrzejewskim - prezentacja Janusza Jędrzejewskiego z Hrubieszowa.

Pan Henryk Smalej, który m.in. zaprezentował swoją dwutomową książkę "Pieśni i piosenki pariotyczne z...lamusa". 


Uczestnicy Konferemcji historycznej.

Wiceprezes Stowarzyszenia - por. Marek Wachna, podziękował za udział w Konferencji historycznej
i zaprosił na kolejną.

Fot. Tadeusz Halicki 

Więcej zdjęć >>