Wystawa haftu krzyżykowego w GOK w Grabowcu

2023-05-09

Wystawa haftu krzyżykowego

Autorkami prac są: Edyta Sawulak, Zofia Byra, Mieczysława Cholewa. 

Wystawa dostępna jest w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

Prezentuję prace w/w autorek rękodzieła...


Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja

2023-05-04

Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja

Z okazji święta składamy Wszystkim Strażakom wyrazy wdzięczności i podziękowania za ich trud w ratowaniu mienia, zdrowia i życia -  bywa, że z narażaniem własnego.

Strażacy są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. I to nie tylko wtedy, kiedy trzeba gasić pożary. Są zawsze, kiedy na naszych drogach zdarzają się wypadki; są zawsze, kiedy pojawiają się powodzie; są zawsze, kiedy nawiedzają nas inne kataklizmy. Zawsze możemy liczyć na ich profesjonalną i bezinteresowną pomoc...


Warto przeczytać

2023-05-03

Bieleń: Wojenne pranie mózgów

Fenomenem naszych czasów jest metodyczne (świadome, celowe  i zorganizowane) modyfikowanie przy użyciu różnych form perswazji i presji psychologicznej dotychczasowych przekonań ludzi na rzecz nowych sposobów myślenia, odpowiadających zapotrzebowaniu władzy politycznej.

Warto zauważyć, że instytucje takiej władzy występują w wielu strukturach społecznych (państwo, partie polityczne, kościoły i in.), wykraczając także poza granice państw. Ich celem jest radykalne przekształcenie umysłów, zmieniające ich właścicieli w marionetki, rodzaj ludzkich robotów, w więźniów jedynie słusznej sprawy, a nawet ubezwłasnowolnionych niewolników...


Warto przeczytać

2023-04-22

W rocznicę powstania w getcie warszawskim

Łukasz Marcin Jastrzębski

Aktualnie 80. rocznica powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia – 16 maja 1943 r.) Miałem okazję poznać jednego z bohaterów tamtych wydarzeń.
Człowiek zapomniany, pułkownik Wojska Polskiego, bohater ratujący Żydów w okresie niemieckiego bestialstwa, działacz Grunwaldu i Samoobrony Andrzeja Leppera. Spotkaliśmy się w Bielsku-Białej, pułkownik namawiał nas byśmy wstąpili do Samoobrony.
Tadeusz Bednarczyk pseudonim „Bednarz”, „Tadeusz” (1913-2002). W 1936 r. ukończył Szkołę Główną Handlową i został powołany do wojska. Skierowano go do dywizyjnej szkoły podchorążych piechoty przy 13. pułku piechoty w Pułtusku. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Pracował w getcie warszawskim do wybuchu powstania jako przedstawiciel Urzędu Skarbowego, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora Korpusu Bezpieczeństwa oraz AK do pomocy dla powstających konspiracyjnych wojskowych oddziałów żydowskich. Za jego pośrednictwem Korpus Bezpieczeństwa przekazywał broń dla Żydowskiego Związku Wojskowego...


Zmarł ks. kan. Stanisław Budzyński, były proboszcz parafii Grabowiec

2023-04-19

 Zmarł ks. kan. Stanisław Michał Budzyński (lat 73) 

Były proboszcz parafii Grabowiec (12.05.1995 – 22.06.2009).

 Ks. Stanisław Budzyński zmarł po ciężkiej chorobie w środę, 19 kwietnia 2023 roku, w Szpitalu Wojewódzkim Jana Pawła II w Zamościu. Miał 73 lata.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa diecezjalnego Mariana Rojka zostanie odprawiona w piątek, 21 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego zostanie odprawiona w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00  w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym.

Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Stanisława Michała zostanie złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Górecku Kościelnym.   
BOHATERSKA ŚMIERĆ

2023-04-15

Bohaterska śmierć

17 marca 1913 roku bohaterską śmiercią zginął dziedzic Świdnik Jan Węgleński. Bronił własnej rodziny podczas napadu bandy Rycaja na dwór w Świdnikach. Przebieg tego zdarzenia oraz relację z procesu sądowego jednego z członków bandy Dymitra Dzińkowskiego vel Zieńkowskiego znajdziemy w kwietniowym miesięczniku z 1913 roku "Wieś Ilustrowana" i w dzienniku "Ziemia Lubelska" z 2 czerwca 1913 r.

Miesięcznik "Wieś Ilustrowana" publikuje zdjęcie okazałego pałacu Węgleńskich w Świdnikach oraz zdjęcia Marii z Grotusów Węgleńską i jej męża Jana Węgleńskiego....


Dawny Hrubieszów: Tu mieszkał „Hubal” z rodziną. Wystawa poświęcona majorowi

2023-03-29

Autor: Mariusz Parol

Dawny Hrubieszów: Tu mieszkał „Hubal” z rodziną. Wystawa poświęcona majorowi

Gmach dawnego Syndykatu Rolniczego, obecnie siedziba Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa.

Mjr Henryk Dobrzański w latach 1934-36 pełnił funkcję kwatermistrza 2. Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Przed wojną budynek przy ul. 3 Maja należał do Syndykatu Rolniczego „Pług”, a na piętrze znajdowały się pokoje mieszkalne, które m.in. zajmował „Hubal” z rodziną. Obecnie na frontowej ścianie budynku Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa jest tablica informująca, że w budynku tym mieszkał mjr Henryk Dobrzański...


1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2023-03-01

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Po rozwiązaniu przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” Armii Krajowej 19 stycznia 1945 r. jej rolę miała przejąć organizacja „NIE”. Gdy w marcu tego roku Okulicki został aresztowany przez NKWD, „NIE” uznano za strukturę zdekonspirowaną i rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa zlikwidowano 7 maja 1945 r. Jeszcze tego samego dnia Anders powołał Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj z płk. Janem Rzepeckim na czele. Przejął on struktury „NIE” oraz zlikwidowanej AK. Kiedy w czerwcu 1945 r. powstał w Moskwie uznany przez mocarstwa zachodnie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, na wniosek płk. Rzepeckiego doszło do likwidacji DSZ...


200 lat Rodu Trybalskich w Górze Grabowiec

2023-02-27

Dwa wieki obecności Rodu Trybalskich w Górze Grabowiec, Trybalscy chcą uczcić otwartym  spotkaniem rodzinnym w Grabowcu..

  200 lat temu rodzina Trybalskich zamieszkała w Górze Grabowiec.

9 grudnia 1823 roku  notariusz Jan Ulaniecki z Hrubieszowa sporządził akt kupna-sprzedaży, na podstawie którego Franciszek Trybalski kupił w Górze Grabowiec gospodarstwo. Kupił je od trzech braci Łaszkiewiczów: nieletnich Szymona i Jacentego,  synów nieżyjących już rodziców Tomasza Łaszkiewicza i Antoniny z Łukaszkiewiczów Łaszkiewiczowej oraz od Michała Kaparskiego  syna Antoniny z jej pierwszego  małżeństwa z Makarym Kaparskim. Notariusz Ulaniecki  w sporządzonym akcie kupna-sprzedaży zapisał,  że sprzedający „ćwierć pola na Sołtysach w mieście Grabowcu z ogrodem, chałupą i stodołą …. między miedzami co do ogrodu Jacentego Zawalskiego z jednej strony a Jędrzeja Magnowskiego z drugiej strony …. sławetnemu Franciszkowi Trybalskiemu obywatelowi miasta Grabowca za sumę złotych polskich tysiąc trzysta trzydzieści i trzy, groszy dziesięć – transakcją powyższą sprzedają i oddają”. Przy czym sprzedający „naradziwszy się …. i zważywszy, że transakcja pomiędzy w.w. Antoniną z Łukaszkiewiczów Łaszkiewiczową z jednej a sławetnym Franciszkiem Trybalskim z drugiej strony dnia dwudziestego lipca roku teraźniejszego nastąpiona /Antonina wtedy jeszcze żyła/, choć prywatnie zawarta, żadnej małoletnim nie czyni szkody – sprzedane tą transakcją grunta – mają rzetelną i sprawiedliwą cenę …./postanowili/ pozostać przy tej transakcji ….”.


Myśliwski Zespół Wokalny "Basior"

2023-02-24

Myśliwski Zespół Wokalny "Basior"

Zespół śpiewał w kościele parafialnym w Uchaniach 15 stycznia 2023 r.

Dzięki uprzejmości p. Edwarda Kanikuły - kierownika zespołu - prezentujemy film z tego koncertu...


80. rocznica wysiedlenia Grabowca i okolicznych wsi przez niemieckiego okupanta

2023-02-21

W 80. rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolicznych wsi przez niemieckiego okupanta i martyrologii Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy Grabowiec w latach 1942-1943

Związki kombatanckie, wójt gminy, proboszcz parafii grabowieckiej, dyrekcja zespołu szkół, gminny ośrodek kultury w dniach 24-26.02. br. - przypomną tragiczne wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej.

(...)Od 21 stycznia 1943 r. rozpoczęło się wysiedlanie Polaków z gminy Grabowiec. 23 stycznia 1943 r. wysiedlono wsie: Szystowice i Skibice, w następnych dniach inne. Samą osadę Grabowiec i Górę Grabowiec wysiedlono 20 lutego 1943 r. Łącznie w gminie wysiedlono 6129 osób (2351 mężczyzn, 2579 kobiet i 1199 dzieci). Akcję przeprowadzało Gestapo, SS, żandarmeria i Ukraińcy w służbie niemieckiej. Wysiedlenie miało bardzo brutalny przebieg. Zamordowano 52 osoby (30 mężczyzn, 13 kobiet i 9 dzieci). Na opuszczonych przez Polaków gospodarstwach osadzono 3500 Ukraińców, przerzuconych z powiatu zamojskiego. Straty materialne poniesione przez Polaków w gminie wyniosły około 8 milionów złotych według szacunku przedwojennego. W osadzie pozostawiono jedynie 26 rodzin rzemieślniczych. W tych tragicznych dniach lutego 1943 r. szczególną gehennę przeżywały dzieci. Odebrane rodzicom przez niemieckich i ukraińskich bandytów i załadowane do bydlęcych wagonów zostały skazane na pewną śmierć z zimna i głodu. Tylko dzięki ofiarności i bohaterstwu dobrych ludzi część z nich ocalała.... (Z książki Wacława Jaroszyńskiego - SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - ROZDZIAŁ VIII)  

Niżej program  (wg projektu GOK w Grabowcu)

Relacja z uroczystości >>