Nawigacja
DOŻYNKI W GRABOWCU

DOŻYNKI GMINNE - 2013

Fot. Tadeusz Halicki

 

Film >>

W niedzielę 1.09.2013 r. odbyły się dożynki Gminno-Parafialne.

Korowód dożynkowy prowadzony przez Starostów Agatę Steć i Piotra Surmę wyruszył do kościoła parafialnego z placu GOK o godzinie 10:00. Pięknie przystrojoną bryczką powoził Jarek Ulanowski. W czasie mszy świętej dziękczynnej za zbiory, składano chleb upieczony z tegorocznej mąki oraz wyjątkowo okazałe wieńce dożynkowe, które przynieśli mieszkańcy Grabowca, Bereścia, Ornatowic, Rogowa, Skibic, Szystowic, Skomoroch Małych, Wolicy Uchańskiej i Wólki Tuczępskiej. Festyn dożynkowy rozpoczął się podobnie jak w roku ubiegłym na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grabowcu od degustacji potraw regionalnych „Ziemi Grabowieckiej”. Przygotowaniem stoisk zajęły się panie z Grabowca i Grabowca Góry. 

 

DOŻYNKI GMINNE - 2012

Fot. Tadeusz Halicki

 

W niedzielę, 2 września 2012 roku w Grabowcu, odbyły się Dożynki Gminno Parafialne. Tegoroczne święto plonów zostało zorganizowane w nieco innej formie niż przed laty. Msza święta dziękczynna została odprawiona w plenerze na ołtarzu przy kościele parafialnym w Grabowcu. Festyn dożynkowy odbył się na rynku w Grabowcu, podczas imprezy można było degustować potrawy regionalne przygotowane przez gospodynie z Grabowca i Grabowiec Góry. Więcej >>

 

 

Dożynki Gminne w  Grabowcu 

29.08.2010
Fot. Tadeusz Halicki

Dożynki Gminno-Parafialne w Grabowcu odbyły się  w dniu 29 sierpnia 2010 r. Korowód dożynkowy uformowano w centrum Grabowca. Na czele orkiestra dęta i bryczka ze starostami dożynek. dalej radni z przewodniczącą rady gminy i wójtem, następnie delegacje rolników z wieńcami dożynkowi. Około godziny 11:40 korowód wyruszył w kierunku grabowieckich błoni na uroczystości dożynkowe. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania mszy św. przy ołtarzu polowym. Starostowie dożynek - Joanna Nowak z Czechówk i Kazimierz Brzozowski z Wolicy Uchańskiej.

 

Dożynki gminne w Grabowcu
 07 września 2008 r.

Fot. Tadeusz Halicki

Relacja filmowa na YT >>

Fotoreportaż >>

Album Google >>

Wystąpienie wójta Zdzisława Koszela

Drodzy RolnicyCzcigodni Księża Dostojni GościeWitam bardzo serdecznie na dzisiejszym święcie plonów.  Jest to podziękowanie rolnikom za trud  jaki ponoszą w tej ciężkiej pracy na roli a także wyraz najwyższego szacunku dla Was. Szanowni PaństwoChciałbym w tym momencie skierować słowa powitania do uczestników  dzisiejszych uroczystości.Witam bardzo serdecznie starostów dożynek Panią Dorotę Szajuk i  Jacka Bernata.    - Serdecznie Witam  księdza dziekana Stanisława Budzyńskiego-Księdza kanonika Aleksandra Bacę -Księdza kanonika Mariana Kaczmarę-Księdza proboszcza Tomasza Bombę-Księdza Marka Barszczowskiego-Księdza Mateusza Furmaniaka-Przedstawiciela Pani Wojewody - -Przedstawiciela  Marszałka Województwa- -Przedstawiciela Starostwa w Zli Tadeusz Solarski/Witam serdecznie przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu: - Panią Dorotę Kukiełkę - Kierownika Referatu Świadczeń - Pana Stanisława Sokala ds. Prewencji- Ryszarda Stanibułę –byłego posła - Wiesława Gryna – Prezesa Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego -Witam Dyrektorów Szkół wraz z nauczycielami -Witam Kierowników Instytucji z terenu gminy-Witam Koła Gospodyń Wiejskich-Witam Prezesów i Komendantów OSP wraz ze strażakami-Witam Prezesów związków kombatanckich wraz z kombatantami-Witam przedstawicieli radia i prasy - Witam wszystkich zaproszonych , którzy  przybyli na dzisiejszą uroczystość a także wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.           Za  chwilę otrzymamy z rąk starostów dzisiejszych dożynek  pachnący wspaniały bochen chleba  upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i   dojrzewało na grabowieckiej ziemi. Już teraz dziękuję bardzo za ten wymowny  dar. Zboże i wypieczony z niego chleb jest wynikiem współdziałania Stwórcy i  człowieka. Jest to również wyobrażenie waszego trudu, drodzy rolnicy.Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ja również chcę się podzielić chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy oraz przybyłymi do nas gośćmi. Niech chleba nigdy nie zabraknie w naszej  umiłowanej Ojczyźnie. Patrząc z radością na dożynkowy korowód, podziękujmy za kultywowanie  tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze święto. Bo ta tradycja nas współtworzy  zakorzeniając nas w wartościach, które wyznawały i którymi żyły  pokolenia naszych przodków. Podziękujmy za piękne, misternie wykonane okazałe dożynkowe wieńce, które pozwalają wierzyć, że ziarna na nowy chleb i na nowy  zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Wyrażam też nadzieję, że rok przyszły będzie również obfity w plony. Tego życzę mieszkańcom naszej gminy.

 

Dożynki Powiatowe - Grabowiec'2007

2 września 2007 r.

Album Google >>

Relacja filmowa na YT>>

Fot. Tadeusz Halicki

 

 

 

Dożynki powiatowe organizowane już po raz dziewiąty, tym razem odbyły się na Błoniach w Grabowcu w niedzielę 2 września 2007 r.

Wspólną modlitwą podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowano za tegoroczne płody rolne. W czasie nabożeństwa starostowie dożynek Jolanta Żołnierczuk z Orantowic i Kazimierz Kodeniec z Grabowca przekazali na ręce gospodarzy dożynek - starosty Henryka Mateja i wójta Zdzisława Koszela chleb upieczony z tegorocznych zbiorów a wszystkie dary złożone przez przybyłych rolników zostały symbolicznie poświęcone. Każdy uczestnik dożynek mógł skosztować chleba z nowego ziarna.
Wieńce dożynkowe zaprezentowane zostały podczas korowodu dożynkowego. Wzięło w nim udział około 1000 osób wśród nich przedstawiciele rolników, kapel i zespołów ludowych.
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego i współczesnego. Komisja konkursowa wśród 44 zgłoszonych wieńców przyznała w kategorii wieńca tradycyjnego:

I miejsce -zespół śpiewaczy Zarudzianki z Zarudzia gmina Nielisz;
II miejsce -delegacja wsi Rogów gmina Grabowiec
III miejsce- delegacja sołectwa wsi Wywłoczka gmina Zwierzyniec

W kategorii wieńca współczesnego:
I miejsce -zespół śpiewaczy KGW Trzepiecianie gmina Adamów
II miejsce -zespół śpiewaczy Roztoczanki z miejscowości Sochy gmina Zwierzyniec
III miejsce -zespół Bliżowskie Perełki z miejscowości Bliżów gmina Adamów

Uroczystości towarzyszył przegląd dorobku kulturalnego Powiatu Zamojskiego,
w którym wzięły udział kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, wystawcy sztuki ludowej i łowieckiej. Rolnikom służono radą w stoiskach wystawienniczych największych firm z branży rolniczej w regionie. Na zakończenie dożynek odbył się również festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży.


 

Dożynki parafialne w Grabowcu - 31.08.2006 


Zdjęcia: Dominik Kordyś

Album Google >>

Fotoreportaż z dożynek parafialnych w Grabowcu
28 sierpnia 2005 r.


zdjęcia - Dominik Kordyś
wybrał i opublikował - Tadeusz Halicki

Album Google >>