Nawigacja
750 LAT GRABOWCA

W dniu 16.05.2017 R. pod przewodnictwem wójta gminy pana Waldemara Greniuka, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. organizacji Jubileuszu 750-lecia Grabowca. W spotkaniu uczestniczyli: 

- Agnieszka Rachańska - przewodnicząca rady gminy,

- Elżbieta Nowak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

- Krystyna Czausz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,

- Tadeusz Halicki - prezes Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

Wstępnie ustalono termin dwudniowych uroczystości jubileuszowych na miesiąc wrzesień 2018 roku.

Zebrani przedstawili swoje propozycje w zakresie spraw organizacyjnych i przygotowawczych do uroczystości. Nakreślono wstępnie zakres zadań do wykonania.  Rozmawiano o różnego rodzaju publikacjach i pamiątkach z okazji Jubileuszu. Proponowano także różne formy  przebiegu uroczystości.

Ustalono, że kolejne robocze spotkania będą się odbywały w każdym miesiącu z zaanagażowaniem większego grona uczestników.

O konkretnych ustaleniach i wnioskach będziemy Państwa informować na stronach Portalu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

Apelujemy do osób zainteresowanych o zgłaszanie własnych wniosków i propozycji dotyczących organizacji Jubileuszu Grabowca. Oczekujemy także na projekty: pieczęci okolicznościowej, medalu i dyplomu. Propozycje i projekty prosimy wysyłać na adres: prezes@tpg-grabowiec.pl

Jednocześnie informujemy, że za zgłoszone projekty nie przewidujemy wynagrodzenia.Pierwsze projekty - autor Tadeusz Halicki.

Medal pamiątkowy - awers >>plikjpg

Medal pamiątkowy - rewers  >> plik jpg

Dyplom pamiątkowy >>plik jpg

Pieczęć okolicznościowa - projekt 1 - plik jpg

Pieczęć okolicznościowa - projekt 2 - plik jpg


Projekt pieczęci na podstawie wydawnictwa:  „Pieczęcie miast dawnej polski” Zeszyt 1. Kraków  - Warszawa 1905.

 


 

Wójt Gminy, Waldemar Greniuk w dniu 27 września 2017 r., wystosował trzy pisma (jednakowej treści) do Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa  i Starosty Zamojskiego, informujące o Jubileuszu 750 -lecia Grabowca w roku 2018. Plik pdf >>