Nawigacja
Wydarzenia dot. gazu łupkowego na terenie gminy Grabowiec - str 5

Strona: [1] [2] [3] [4] 5

 http://occupychevron.tumblr.com/  

Żurawlów - kamera w miejscu protestu >>

 

Wywiad z Emilem Jabłońskim, Sołtysem wsi Żurawlów w której odbywał się protest Occupy Chevron YouTube>> 

Opublikowany 27.11.2014

 


18-11-2014

Artykuł w Gazecie Wyborczej

W Pensylwanii wiercą w poszukają łupków gdzie się tylko da

Gaz łupkowy dzieli Amerykanów. Czy podzieli też Polaków?

- Blokowaliśmy ich przez 400 dni, to był najdłuższy protest nowoczesnej Europy - śmieje się Barbara Siegieńczuk, jedna z aktywistek z Żurawlowa. Niewielka wieś na Zamojszczyźnie zasłynęła tym, że latem miejscowi przegnali Chevron - amerykańską korporację zajmującą się wydobyciem gazu i ropy na całym świecie. - Ich koncesja na poszukiwanie gazu łupkowego wygasła w czerwcu 2012 r. - tłumaczy Siegieńczuk. - Tarasowaliśmy wjazd do czterech działek wydzierżawionych przez Amerykanów. Po prostu broniliśmy prawa obowiązującego w Polsce.
Dlaczego mieszkańcy Żurawlowa i okolicznych wsi nie chcieli Chevronu?

Cały artykuł >>

 


 

List otwarty do Wójta Gminy Susiec Franciszka Kawy 

Tomaszów Lubelski, 20.08.2014r. 

Szanowny Panie Wójcie, 

Niżej podpisani obywatele skupieni w nieformalnych grupach i organizacjach pozarządowych, zaniepokojeni wierceniami w poszukiwaniu gazu łupkowego przy użyciu technologii szczelinowania hydraulicznego na obszarach wrażliwych przyrodniczo, w tym chronionych jak Natura 2000 oraz Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, mający wiedzę potencjalnych zagrożeń dla wód pitnych, bioróżnorodności, gleby, powietrza, klimatu oraz zdrowia ludzi i zwierząt na terenach eksploatacji gazu łupkowego w innych krajach, kierujemy do Pana ten list wyjaśniając charakter oraz źródła finansowania naszej działalności z wnioskiem o udostępnienie tych informacji mieszkańcom województwa lubelskiego, manipulowanych publicznymi wystąpieniami i tekstami Pana Wójta. 

Cały list - plik pdf >>Niemiecki Urząd Ochrony Środowiska apeluje o zakaz szczelinowania

 
[...]W zeszłym tygodniu Federalny Urząd Ochrony Środowiska wydał ponad 600-stronnicowy raport zawierający szczegółowy zarys licznych zagrożeń związanych ze szczelinowaniem. Studium to skłoniło szefową  Urzędu, Marię Krautzberger  do następującej konkluzji: “Szczelinowanie jest i pozostanie niebezpieczną technologią i z tego powodu wymaga znacznych ograniczeń, mających na celu ochronę środowiska i zdrowia. Dopóki nie da się dokładnie przewidzieć  poważnych zagrożeń związanych z tą technologią   i  zapobiec im, w Niemczech nie powinno  stosować się szczelinowania w celu wydobycia gazu łupkowego i metanu z pokładów  węgla”...Cały artykuł >>
Źródło:http://gazlupkowy.info.pl/niemiecki-urzad-ochrony-srodowiska-apeluje-o-zakaz-szczelinowania/


List otwarty do Profesora UMCS w Lublinie Mariana Harasimiuka

Żurawlów 2014-08-07

Sygnatariusze: Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”, 22-425 Grabowiec, Żurawlów 30 
oraz przedstawiciele stowarzyszeń wymienieni pod listem. 
 
Szanowny Panie Profesorze!

Zwracamy się do Pana, jako do człowieka o dużym dorobku naukowym, kierownika Zakładu Ochrony Środowiska na UMCS, członka Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, mającego opinię „człowieka o wyjątkowym autorytecie moralnym”. Mieliśmy okazję posłuchać Pana wypowiedzi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez firmę CHEVRON w Żurawlowie oraz podczas obrad Rady Gminy w Miączynie. Pamiętamy, jak zapewniał Pan, że parki narodowe oraz obszary cenne przyrodniczo i chronione prawem będą wyłączone z poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy działania firmy CHEVRON i PGNiG zmierzające do rozpoczęcia poszukiwań, a perspektywie czasu do eksploatacji pokładów gazu łupkowego w technologii szczelinowania hydraulicznego na ROZTOCZU...Więcej >>

 


 Warto przeczytać artykuły Stefana Cramera 

Dr Stefan Camer jest niemieckim geologiem i działaczem ekologicznym, przez 32 lata pracował w różnych krajach afrykańskich, m.in. w RPA i Nigerii.

Lista opublikowanych tekstów:

5 sposobów, w jakie szczelinowanie zagraża wodzie pitnej

Karru nie jest na sprzedaż

Gaz łupkowy czy węgiel – fałszywa debata

-------------------------------

Gasland

Jeden obraz płonącej wody z kranu w domostwie w Pensylwanii dotarł do ludzi na całym świecie. W sposób działający na wyobraźnię demonstruje on fakt, że na terenach, gdzie znajdują się duże złoża gazu naturalnego, metan w prywatnych instalacjach wodociągowych może osiągnąć poziomy zagrażające wybuchem.Żadna inna ilustracja nie zrobiła więcej dla ostrzeżenia ludzi przed zagrożeniem skażeniem wody pitnej na skutek szczelinowania hydraulicznego (fracking, technologia stosowana przy wydobyciu gazu i ropy łupkowej – przyp. tłum.). Międzynarodowy przemysł wydobywczy oszacował, że sam ten wizerunek i spowodowane przezeń oburzenie opinii publicznej stały się przyczyną kilku lat opóźnień i miliardów dolarów straconego dochodu, jak również dodatkowych kosztów poniesionych w celu odzyskania zaufania.Po jego publikacji w filmie dokumentalnym „Gasland” przemysł uruchomił potężną maszynerię public relations. Prawdopodobnie więcej jest stanowisk pracy w reklamie i „zazielenianiu” przemysłu wydobywczego niż w faktycznej produkcji. Zalew pseudonaukowych artykułów z pretensjonalnymi, kolorowymi ilustracjami i efekciarskich stron internetowych próbuje nam sprzedać tylko jedną wiadomość: wydobycie gazu niekonwencjonalnego jest bezpieczne i nie wyrządzi szkody naszym zasobom wody pitnej. Lecz wielu ludzi sądzi inaczej... Więcej >>Goodbye, Chevron! [komentarze] 
To był najdłużej trwający lokalny protest przeciwko odwiertom w poszukiwaniu gazu łupkowego na świecie.
W poniedziałek, 7 lipca 2014, o godzinie czwartej nad ranem pracownicy amerykańskiej firmy Chevron wyjechali ze wsi Żurawlów na Lubelszczyźnie. Po 400 dniach nieustającego protestu rolnikom, mieszkankom i aktywistom udało się powstrzymać prace nad wydobyciem gazu łupkowego. Wydarzenie to komentują Ewa Sufin-Jacquemart, Roman Kurkiewicz i Magdalena Krysińska-Kałużna...

Więcej:http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140717/goodbye-chevron-komentarze

 


 

4-06-2014

Antyłupkowy piknik w Żurawlowie 31.05.2014.Antyłupkowy piknik w Żurawlowie.

 Mija rok od kiedy mieszkańcy Żurawlowa w gminie Grabowiec rozpoczęli protest przeciwko działaniom koncernu Chevron zajmującego się poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce.

Protestujący postanowili uczcić rocznicę piknikiem kulturalno- edukacyjnym.

W programie były: koncerty, warsztaty ogrodnicze, spotkania o tematyce ekologicznej i zabawy dla dzieci... 
Źródło: http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/rozmaitosci/antylupkowy-piknik-w-zurawlowie/15440177

 


4-06-2014

Polecam ciekawy artykuł:

 
http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2847:upki-jestem-za-a-nawet-przeciw&catid=307&Itemid=30

 


 

 4.06.2014

Lech Kowalski: FRACK DEMOCRACY

Dokument Lecha Kowalskiego Wydobycie gazu łupkowego nie jest już pytaniem stojącym przed Europą. Eksploatacja trwa już w kilku europejskich krajach, na dużych obszarach przeznaczonych dla potencjalnego szczelinowania.

Film Lecha Kowalskiego przygląda się rzeczywistości wydobywania gazu łupkowego w trzech miejscach – w Żurawlowie w Polsce, w Balcombe w Wielkiej Brytanii i w Pungesti w Rumunii. W czasie gdy międzynarodowe korporacje narzucają swoją politykę obywatelom, demokracja staje pod znakiem zapytania, a media często nie informują o jakichkolwiek akcjach protestu przeciw szczelinowaniu.


Film pokazuje rzeczywistość tam, na miejscu. Opowiada historię ekstremalnego wydobycia energii w Europie opowiedzianą przez ludzi, którzy mogą stracić najwięcej.
Źródło: http://www.greens-efa.eu/lech-kowalski-frack-democracy-12436.html

 


 

24.02.2014

Protest w Żurawlowie. Przeciwnicy gazu łupkowego blokują wejście na teren budowy

Zaognia się protest przeciwników gazu łupkowego w Żurawlowie koło Grabowca. Firma Chevron złożyła w starostwie powiatowym wniosek na budowę ogrodzenia i chce rozpocząć prace na dzierżawionej działce. Mieszkańcy sprzeciwiają się tej inwestycji i nie zamierzają wpuścić podwykonawców koncernu na teren budowy.


Od tygodni protest przeciwko poszukiwaniom i wydobyciu gazu łupkowego w Żurawlowie przebiegał spokojnie. Dziś zawrzało. Mieszkańcy ciągnikami i przyczepami zablokowali dostęp do działki, którą dzierżawi firma Chevron.
Zdaniem protestujących koncern nie może rozpocząć prac na działce w Żurawlowie, bo nie posiada wszystkich wymaganych pozwoleń. Poza tym mieszkańcy tłumaczą, że bronią swoich miejsc pracy, bo to teren głównie rolniczy, bogaty w żyzne gleby. Obawiają się o skażenie środowiska a przede wszystkim wody.
- W czym ważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne od żywnościowego ? Jeżeli wydobycie ruszy na masową skalę, kto kupi od nas kapustę, brukselką? Nie można uprawiać żywności pod wiertnią - tłumaczą mieszkańcy Żurawlowa.
Działalności firmy Chevron na terenie gminy Grabowiec sprzeciwiają są też gminni radni. Podjęli uchwałę w tej sprawie. Zobowiązali też wójta do bieżącego informowania radnych o wszystkich działaniach dotyczących poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.
Protestujący z Żurawlowa podwoili siły i czekają w gotowości na pojawienie się pracowników koncernu. Zainstalowali też kamerkę internetową. Wszystko co dzieje się wokół działki wydzierżawionej przez Chevron można oglądać na jednym z portali społecznościowych pod nazwą: Occupy Chevron Żurawlów. (TVP Lublin)

Żródło: http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/spoleczne/protest-w-zurawlowie-przeciwnicy-gazu-lupkowego-blokuja-wejscie-na-teren-budowy/14143003

 


 

22-02-2014

Sołtysi Żurawlowa i Szczelatyna, w imieniu mieszkańców protestujących przeciwko działalności firmy Chevron na terenie gminy Grabowiec wystąpili z żądaniem usunięcia sprzętu i materiałów budowlanych składowanych na wydzierżawionym terenie w Żurawlowie.
Wystąpienie skierowane zostało do organów samorządowych i policji.
Według protestujących, którzy opierają się na posiadanych dokumentach Chevron nie może rozpocząć zadnych robót w Żurawlowie i powinien usunąć sie z zajmowanego terenu.
Poparcie protestującym wyraziła też Rada Gminy Grabowiec, podejmując uchałę, w której wyraża sprzeciw wobec działalności firmy Chevron na terenie gminy.

W załączeniu kopia pisma z załącznikami w postaci pytań i odpowiedzii od dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie. - Plik pdf >>

 

 Zniszczone zasiewy na polach w wyniku badań gologicznych. Więcej zdjęć >>


 

W Panoramie Lubelskiej o Gminie Grabowiec - od min. 04:35


 

Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego działalności firmy Chevron

19.02.2014Na pierszej sesji w 2014 roku Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę  w sprawie stanowiska dotyczącego działalności firmy Chevron polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji gazu łupkowego.

W dniu 17 lutego 2014r. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przybyli przedstawiciele rolników wraz z przedstawicielami organizacji i związków rolniczych z terenu lubelszczyzny, popierających protest w Żurawlowie przeciwko działalności firmy Chevron...


Z Wojewodą Lubelską Jolantą Szołno-Koguc spotkali się sołtysi;Żurawlowa, Szczelatyna, Hołużnego, przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, Związku Pracodawców Rolnych, Lubelskiej Izby Rolniczejw osobie Prezesa Roberta Jakubca oraz rolnicy i mieszkańcy. 

Pani Wojewodzie przekazano uchwałę Rady Gminy Grabowiec, która jest wyrazem głosu społeczności zagrożonej działalnością koncernu, popieranej przez organizacje rolnicze.

Przedstawiciele protestujących po raz kolejny przedstawili powody trwającego nieprzerwanie od 03 czerwca ub. roku protestu, dowody braku woli rozwiązania problemu i obojętność organów samorządowych.

Pani Wojewoda wyraziła niedowierzanie, wobec przedstawionych dowodów na nękanie protestujących wieloma procesami sądowymi, z oskarżeń firmy Chevron, która w ten sposób stara się stłumić protest rolników w Żurawlowie.

 UCHWAŁA NR XXX/186/2014 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Grabowiec dotyczącego działalności firmy Chevron polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji gazu łupkowego

 


 Gaz łupkowy. Protestujący atakują słowami papieża

 
Dodano: 19 lutego 2014, 12:30 Autor: Jakub Markiewicz
Protestujący ze wsi Żurawlów nie odpuszczają i w kolejny sposób chcą zwrócić uwagę na swoją sytuację. Akcja protestacyjna w gminie Grabowiec trwa nieprzerwanie od czerwca zeszłego roku. Z pól i łąk przeniosła się do sądów.W poniedziałek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przybyli przedstawiciele rolników i związków rolniczych z województwa. Sołtysi Żurawlowa, Szczelatyna, Hołużnego spotkali się z wojewodą lubelską Jolantą Szołno-Koguc. Przekazali jej uchwałę Rady Gminy Grabowiec, w której sprzeciwiają się poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji gazu łupkowego w gminie. 
Mieszkańcy Żurawlowa - niewielkiej wsi położonej w gminie Grabowiec przesłali również do mediów i firm działających w województwie, kartki z wizerunkiem papieża Jana Pawła II i przypominają w nich fragment homilii wygłoszonej 12 czerwca 1999 w Zamościu: "(…)Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!”.
– Chcemy uczulić innych na środowisko i zainteresować ich naszą sytuacją. Ludzie powinni poczuwać się do odpowiedzialności za otoczenie. Nie możemy stracić tego, co mamy – mówi Emil Jabłoński, sołtys Żurawlowa. 
W ten sposób po raz kolejny zwracają uwagę na trwający od miesięcy konflikt. Domagają się, by władze zakazały wszelkich poszukiwań gazu łupkowego w ich okolicy. 
Protest zaczął się od pola wydzierżawionego przez Chevron w Żurawlowie. Mieszkańcy zablokowali firmie dostęp do działki. Nie zgodzili się na ogrodzenie terenu i rozpoczęcie prac. Obie strony okopały się na swoich pozycjach. Pikietujący obawiają się przede wszystkim zatrucia wód gruntowych. 
Między obiema stronami konfliktu dochodzi do drobnych starć. Sąd w Hrubieszowie skazał jednego z ochroniarzy pilnujących pola na 100 zł grzywny. Prowadząc samochód, lekko potrącił uczestnika pikiety.
Wyroki posypały się też po drugiej stronie. Sąd ukarał 36 protestujących. W większości przypadków skończyło się na naganach za wchodzenie na działkę firmy. Cztery osoby skazano na grzywny w wysokości 100 zł.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?ID=/20140219/ZAMOSC/140219420

 

 


 

30-01-2014

Zachęcam do zapoznania się treścią listu adresowanego do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, podpisanego przez organizacje i stowarzyszenia z kilkudziesieciu krajów świata w sprawie niebezpiecznej technologii szczelinowania hydraulicznego.
W petycji tej mówi się także o "... Żurawlowie, gdzie mieszkańcy są od kilku miesięcy nękani przez firmę wydobywczą Chevron."


Europa, dn. 16 stycznia 2014r.

Do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso;
Do Komisarzy Unii Europejskiej: ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności, ds. Energii, ds. Klimatu, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, ds. Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
Do członków Parlamentu Europejskiego;
Do naszych Prezydentów, Premierów oraz odpowiednich Ministrów w krajach członkowskich.
Przedmiot: Niekonwencjonalne paliwa kopalne / Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na  środowisko (EIA) i inne projekty instytucji europejskich. 
My, grupy zatroskanych obywateli oraz organizacje działające na rzecz środowiska, sprzeciwiając się  rozwojowi wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych (unconventional fossil fuels, UFF) w Europie, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kierunkiem, jaki obrała w ostatnim czasie Komisja Europejska w kwestiach dotyczących rewizji regulacji zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), planów związanych ze stworzeniem ram prawnych dla europejskich złóż niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a także negocjowanych umów transatlantyckich i innych projektów Komisji Europejskiej. 
Wydobycie gazu i ropy ze skał łupkowych, gazu zamkniętego (tight gas), jak i wydobycie metanu ze skał węglowych wymagają zastosowania technologii zwanej „szczelinowaniem hydraulicznym”  („fracking”). Wiąże się to nierozerwalnie i na wielu płaszczyznach z ujemnym wpływem na środowisko, na klimat i zdrowie ludzi, a także z naruszeniami wielu podstawowych wolności i praw człowieka. 
Główne powody, dla których sprzeciwiamy się stosowaniu tej technologii:... 


Więcej:
 http://heavenorshell.se/wp-content/uploads/2014/01/Open-letter_PL.pdf

Źródło: http://heavenorshell.se/open-letter-eu-institutions

 


Strona: [1] [2] [3] [4] 5