Nawigacja
JUBILEUSZE I ROCZNICE

JUBILEUSZE I ROCZNICE

17 września br. społeczność naszej szkoły wraz z absolwentami i zaproszonymi gośćmi, świętowała 100-lecie Szkoły w Grabowcu i 65–lecie Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Więcej >>

W hołdzie bohaterom Rzeczpospolitej Grabowieckiej.


22 września 2002 r. w Grabowcu miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika: żołnierzy AK Rzeczypospolitej Grabowieckiej, wysiedlonych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych oraz ofiar pacyfikacji Grabowca i okolic w latach 1939 - 1945. Uroczystości tej przewodniczył dokonując poświęcenia ks. kan. Jan Maciocha z Płoskiego. 

Relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=mfxl7w5nsH0

4-06-2015

Zapraszam do obejrzenia relacji filmowej z uroczystości przy pomniku Żołnierzy Września 1939 r. w Grabowcu-Górze w dniu 27 wrzesnia 1992 roku.


Jest to kolejne archiwalne nagranie z kamery VHS. Jakość kopii filmu jaką otrzymałem nie jest dobra, ale ze względu na wartość historyczną dokumentu, postanowiłem go opublikować.

https://www.youtube.com/watch?v=sgV0empXYZ0&feature=youtu.be

Broszura - załącznik do filmu >>pdf

 

22-09-2014

Uroczystość uczczenia 75. rocznicy tragicznej śmierci polskich Żołnierzy Września 1939 r.

 

W niedzielę 21 września 2014 roku, w Grabowcu Górze przy pomniku pomordowanych Żołnierzy Września 1939 roku, odbyła się uroczystość uczczenia pamięci tych tragicznych wydarzeń.

Więcej >>

 

71. ROCZNICA WYSIEDLENIA, GRABOWCA I OKOLIC PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA

Uroczystość odbyła sie w niedzielę 23.02.2014 r. w Grabowcu. Początek o godz. O 9:30 zbiórka delegacji pocztów sztandarowych przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. 

10:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w tut. kościele - złożenie kwiatów i wieńców przy pomniku Bohaterów  Rzeczpospolitej Grabowieckiej. Po mszy część artystyczna w sali gimnastycznej ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Więcej informacji o tragicznych wydarzeniach z lutego 1943 roku i poczynaniach niemieckich bandytów. >>

Relacja i galeria zdjęć z przebiegu uroczystości >>

26-06-2013

23 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość upamiętnienia 70. rocznicy wysiedlenia przez niemieckiego okupanta i martyrologii Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy Grabowiec. 

 

Wydarzenia, które rozegrały się na Ziemi Grabowieckiej w 1943 roku miały dziś szczególny wydźwięk. 

Po mszy św. odsłonięto tablicę upamiętniającą wysiedlenie i martyrologię Dzieci Zamojszczyzny. Jest to symbol ofiary, rozłąki, bólu i śmierci tych niewinnych małych istot ludzkich. Poświęcenia dokonał ks. Kanclerz Adam Firosz, kwiaty złożyli: Pan Henryk Matej – Starosta Zamojski, Pani Bożena Żelazowsa – minister w Urzędzie do Spraw Kombatant

ów i Osób Represjonowanych, Pan Dariusz Pawłoś – Prezes Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie, Pani Jadwiga Mizikowska - Barbulant - pielęgniarka, wolontariuszka z Mrozów opiekująca się dziećmi w 1943 roku, przedstawiciele samorządów z gmin Mrozy, Kałuszyn, Cegłów i Grabowiec, Kombatanci i wojsko. Więcej >>


13-05-2013

W  niedzielę 5 maja 2013 roku zarząd OSP Grabowca-Góry zorganizował uroczysty jubileusz 50. lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu Górze. 


Strażacy, poddowództwem Bogusława Greniuka - komendanta gminnego OSP,  przemaszerowali w szyku zwartym pod ołtarz polowy przy miejscowym kościele parafialnym. Strażakom towarzyszyła orkiestra dęta pod batutą Krzysztofa Świcy i  poczty sztandarowe: Oddziału Gminnego Związku OSP RP, OSP Grabowiec Góra i zaproszonych organizacji kombatanckich: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Rejonowe w Grabowcu i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Gminne w Grabowcu...

70. rocznica ocalenia Dzieci Zamojszczyzny w Mrozach


20 kwietnia 2013 r., odbyła się w Mrozach wielka uroczystość patriotyczna odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Upamiętniającej 70. Rocznicę Ocalenia w Mrozach Dzieci Zamojszczyzny. Upamiętnienie przygotował Społeczny Komitet Obchodów, w skład którego weszli przedstawiciele samorządów Mrozów, Kałuszyna, Cegłowa, Grabowca, pod przewodnictwem pana Dariusza Jaszczuka Wójta  Gminy Mrozy i pana Zbigniewa Pawlukowskiego, Przewodniczącego Komitetu. Więcej >>


5-02-2013

Historia ostatniej wojny pozostawiła liczne, często do dzisiaj nie zabliźnione rany. 

Nie chcemy i nie mamy prawa zapominać o czasach i ludziach, którzy za tę ziemię oddali swoje zdrowie, mienie, a tak wielu - własne życie. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach zgotowanych nam przez bandyckiego i barbarzyńskiego okupanta niemieckiego jest nadal  żywa w naszym społeczeństwie.
 Niniejszą publikacją chcemy przypomnieć Czytelnikowi tragiczne wydarzenia z roku 1943, pamiętając o tym jaką cenę płacili Polacy za prawo do godności i swojego miejsca na polskiej Ziemi... Więcej >>


 

11-11-2012

94. rocznica odzyskania niepodległości

   
Radosne Święto Niepodległości w Grabowcu. Tegoroczne Święto Odzyskania Niepodległości rozpoczęło się tradycyjnie. O godz. 10.00 - Mszą św. w intencji Ojczyzny z udziałem delegacji pocztów sztandarowych, poprzedzoną montażem słowno - muzycznym, który przygotowany został przez uczniów z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu pod kierunkiem pań A. Danilczuk i A. Mandziuk oraz pana E. Kanikuły....Więcej >>

 

1-10-2012 

73. rocznica napaści sowieckiej na Polskę.

W niedzielę 30 września 2012 roku w miejscowości Grabowiec – Góra odbyła się uroczystość upamiętniająca 73 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. 

Organizatorami byli: wójt Gminy Grabowiec, proboszcz parafii św. Mikołaja w Grabowcu oraz związki kombatanckie Gminy Grabowiec...Więcej >>

IV Zjazd Absolwentów LO w Grabowcu -  25 czerwca 2011 r.
 W Zjeździe uczestniczyło 95 osób. Zjazd rozpoczął się w grabowieckim kościele o godzinie 11-ej koncelebrowana Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Romuald Bekier, absolwent z roku 1955. Ks. Romuald obchodzi w tym roku 50-lecie święceń kapłańskich i z tej okazji złożono i zaśpiewano Mu stosowne życzenia. Kazanie do uczestniczących we mszy wygłosił ks. Marian Kaczmara, Absolwent z roku 1963, w którym przypomniał grabowiecki "Mały Katyń". W koncelebrze uczestniczyli jeszcze księża absolwenci Ryszard Adam Siedlecki, ks. Andrzej Chilewicz i były proboszcz parafii grabowieckiej ks. Stanisław Budzyński. O godzinie 13-ej rozpoczęła się część oficjalna uroczystości jubileuszowej w której uczestniczyli: minister pan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego pan Kazimierz Mielnicki, Wicestarosta Zamojski pan Kazimierz Sobczuk, delegacja zaprzyjaźnionej szkoły z Ukrainy i Wójt Gminy Grabowiec pan Tadeusz Goździejewski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Medalu Pro Memoria dla pana Dariusza Pawłosia - prezesa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Pan Dariusz jest także absolwentem naszej szkoły. W godzinach popułudniowych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach naszych nauczycieli pochowanych na grabowieckim cmentarzu. Obiad dla uczestników i wieczorną kolację przygotowała firma kateringowa z Chełma "Nasza Chata". O godzinie 20-ej rozpoczął się Bal Absolwenta, który trwał do godziny 4-ej w niedzielę.

FOTOREPORTAŻ Z IV ZJAZDU ABSOLWENTÓW LO - 25.06.2011 R. >> 

Referat Stanisława Senkowskiego wygłoszony w części oficjalnej Zjazdu >>

Czytaj więcej na temat tamtych tragicznych dni >>

Byliśmy pewni, że prowadzą nas na śmierć! >>

 

68 ROCZNICA WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC  - 9.02.2011

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC zorganizował  uroczystość obchodów 68 rocznicy WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC, która odbyła się 20 lutego 2011 roku w Grabowcu

Program uroczystości:

 9:30 – zbiórka na placu przed budynkiem GOK 9:45 – złożenie kwiatów przy pomniku poświęconym bohaterom Rzeczpospolitej Grabowieckiej 10:00 – Msza św. w tut. kościele parafialnym 11:15 – przemarsz do sali sportowej 11:30 – przemówienie Wójta Gminy –wręczenie medali Pro Memoria wystąpienia zaproszonych gości– część artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza.

 Fotoreportaż z uroczystości >>
 
W prasie na temat w/w uroczystości >>

 

 

W 100-ną rocznicę śmierci Władysława Czachórskiego – wystawa!

Od 11.01.2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu mogliśmy oglądać wystawę poświęconą wybitnemu artyście malarzowi Władysławowi Czachórskiemu. Osiągnął on znaczny sukces artystyczny i finansowy, jego obrazy były zamawiane nawet z dwuletnim wyprzedzeniem. Współcześni nazywali go ozdobą polskiego malarstwa. Malował sceny rodzajowe, portrety, martwe natury i obrazy o tematyce szekspirowskiej.

Najbardziej znanym jego obrazem dla mieszkańców naszej gminy jest oczywiście „Cud św. Walentego” znajdujący się w kościele parafialnym w Grabowcu. Wystawę przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Zdjęcia z wystawy >>

Wacław Jaroszyński- Władysława Czachórskiego żywot i sprawy

 Publikacja ukazała się w roku 60 lecia Uniwersytetu Marii Curie-SkłodowskiejWładysław Czachórski, urodzony w Lublinie w 1850 roku, słynął jako malarz pięknych kobiet. Studiował i mieszkał w Monachium. Utrzymywał żywe kontakty z łiczną w tymmieście kołonią artystów polskich. Okresy lata spędzał w rodzinnym dworku w Grabowczyku (k. Grabowca) w gronie ziemian. Autor książki, korzystając z dziennika malarza oraz jego korespondencji, kreśli na barwnym tle życia artystycznego centrum Europy ostatnich dekad XIX i pierwszych lat XX wieku ciekawe losy artysty i jego — cieszących się ogromnym powodzeniem — obrazów. 

Więcej >> Tygodnik Zamojski" z 17 grudnia 2008 r zamieścił artykuł autorstwa Magdaleny Wójtowicz i Małgorzaty Pytkowskiej o artyście malarzu Władysławie Czachórskim pt. "Milion za płótno". W. Czachórski często bywał w Grabowczyku k. Grabowca gdzie jego rodzice kupili majątek ziemski. Przyjeżdżając do Grabowczyka spotykał sie tu z Henrykiem Sienkiewiczem.... 

 Cały artykuł: część - I >>,   część - II >> 

 

Jubileusz 740 lat Grabowca

 

Z okazji 740. rocznicy powstania Grabowca, w dniach 06 i 13 marca 2008 r. zbierał się Komitet Organizacyjny. 

Na spotkaniach wstępnie omawiano organizację uroczystości i jej przebieg, podzielono zadania do wykonania. 
Zaproszono wszystkich zainteresowanych do wypowiadania na  Forum Gminy swoich opinii i sugestii na wszystkie tematy dotyczące organizacji Jubileuszu Grabowca
Na kolejnych spotkaniach Komitet Organizacyjny Obchodów zecydował, aby uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniach 6 i 7 września 2008 r.  w połączeniu z dożynkami gminnymi.WIĘCEJ >>

Logo z okazji obchodów. Projekt i wykonanie - Tadeusz Halicki. 

 

Uroczystość z okazji 65. rocznicy pacyfikacji Grabowca i okolic  w dniu 17 lutego  2008 r.


W Gminie Grabowiec akcję wysiedleńczą rozpoczęto 21 stycznia 1943 r. od wysiedlenia mieszkańców Skibic i Szystowic. Z Gminy Grabowiec wysiedlono również mieszkańców Grabowczyka, Dańczypola, Henrykówki, Bronisławki, Skomoroch Małych, Skomoroch Dużych, Żurawlowa i Szczelatyna, 20 lutego wysiedlono Grabowiec i Górę Grabowiec.

Z zeznań naocznych świadków wiemy, że Niemcy działali zawsze według jednego schematu. W nocy lub nad ranem oddziały wojska i policji SS otaczały wieś kordonem, a następnie wpadano do domów, wyrywano ludność ze snu i wypędzano z mieszkań. Czasem nakazywano sołtysom zgromadzić mieszkańców wioski w jednym miejscu podając przybliżony czas (zazwyczaj 15 do 30 minut, rzadziej godzinę). Pozwalano zabrać ze sobą jedynie podręczny bagaż, ale najczęściej i to było niemożliwe ze względu na szybkie tempo akcji wysiedleńczej. Pod groźbą rozstrzelania zmuszano ludzi do opuszczenia domów...

 WIĘCEJ >>

Uroczystości upamiętniajace 62 rocznicę wysiedlenia Grabowca
zorganizowane w dniu 13 lutego 2005 roku

(niedziela) w grabowieckim kościele odbyły się uroczystości upamiętniające 62 rocznicę wysiedlenia ludności Grabowca przez Niemców, zorganizowane z inicjatywy: Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Grabowcu, Polskiego Związeku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło Terenowe w Grabowcu, oraz Wójta Gminy Grabowiec. Fotoreportaż z uroczystości >>

Foto. Leon Sokołowski.

Uroczystości jubileuszowe 700 lat Grabowca  zorganizowane w dniach 19 - 20 października 1968 r.

Z inicjatywy Komitetu Frontu Jedności Narodu, Gromadzka Rada narodowa w Grabowcu uchwałą nr XIV/20/67 z dnia 26 lutego 1967 roku powołała Komitet Ochodów 700-lecia Istnienia Grabowca. Zadaniem tego Komitetu jest nawiązując do historycznych tradycji Grabowca zapoznanie społeczeństwa z dziejami osady, oraz zmobilizować oraz bardziej uaktywnić mieszkańców w realizacji programu przebudowy oblicza naszego osiedla.   WIĘCEJ >>  

 

50. rocznica tragicznych  wydarzeń z 25 września 1939 roku w Grabowcu Górze.


Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego tragiczne wydarzenia z 25 września 1939 roku w Grabowcu Górze. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła sie w 50 rocznicę tych wydarzeń tj. 25 września 1989 roku. 
Ciekawostką jest, dodany fragment do tablicy pamiątkowej (w przeddzień odsłonięcia) zakrywa on pierwotny napis z którego wynikało, iż żołnierze polscy polegli w walce z żołnierzami Armii Czerwonej. Napis pierwotny został skuty dłutem.  

WIĘCEJ >>

Gmina Grabowiec odznaczona Krzyżem Partyzanckim

[...] 20 lipca 1980 r. gmina Grabowiec otrzymała Krzyż Partyzancki przyznany uchwałą Rady Państwa za szczególne zasługi w walce z hitlerowskim okupantem.

W przeddzień odbyła się uroczysta sesja Gminnej Rady Narodowej, w trakcie której udekorowano Srebrnym Krzyżem Zasługi Bogusława Matczuka i Romana Jabłońskiego; Stanisława Kuropatnickiego — Brązowym, Bronisława Gąsiora „Medalem Zwycięstwa i Wolności" oraz Józefa Janiuka i Mieczysława Ryszkiewicza medalem „Za zasługi dla województwa zamojskiego".

Następnie młodzież i kombatanci zaciągnęli wartę honorową przy pomniku, a delegacje społeczeństwa złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. O godzinie jedenastej przed Liceum Ogólnokształcącym zebrała się młodzież i mieszkańcy Gminy. Na trybunie honorowej zajęli miejsca: Stanisław Wroński (członek Rady Państwa, prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację), członkowie Egzekutywy i Sekretariatu KW PZPR w Zamościu, m. in.: członek KC PZPR, sekretarz KW — Ludwik Maźnicki, wojewoda zamojski — Stanisław Juraszek, prezes WK ZSL — Zofia Kalisz, a także przedstawiciele kombatantów i wojska.

Okolicznościowy referat wygłosił sekretarz KW PZPR Władysław Zubala, który podkreślił zasługi mieszkańców gminy w walce z hitlerowskim najeźdźcą oraz obecne osiągnięcia, Ludwik Maźnicki udekorował sztandar grabowieckich kombatantów ZBoWiD „Krzyżem Partyzanckim". Więcej >> 

 

Pięćdziesięciolecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu 

[...] 24 czerwca 1973 r. był świętem grabowieckiego Oddziału Straży Pożarnej i Oddziałów z okolicznych wiosek. Przypomnijmy, że pierwsza, wtedy Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1923 r.
Uroczystość pięćdziesięciolecia odbyła się na boisku szkolnym. Referaty okolicznościowe wygłosili: naczelnik gminy Stanisław Leluch, Stanisław Kucharuk, naczelnik powiatu i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i naczelnik OSP Mieczysław Zawalski, mówiąc o historii i tradycji grabowieckiej straży. Grabowiecka straż otrzymała sztandar udekorowany następnie przez Tadeusza Dmyterke (zastępca przewodniczącego Prezydium WRN w Lublinie) złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa". Wielu srażaków udekorowano medalem „Zasłużony dla pożarnictwa", wśród nich naczelnika Grabowieckiej OSP Mieczysława Zawalskiego, prezesa OSP Bolesława Grechutę. Medale wręczał powiatowy komendant Straży Pożarnych, kapitan Stanisław Rusinek. On też przekazał grabowieckiej OSP samochód gaśniczy. Wśród osób wbijających pamiątkowe gwoździe byli: Tadeusz Dmyterko, kapitan Stanisław Rusinek, Stanisław Kucharuk, Regina Boczkowska, Stanisław Kłos. Uroczystości pięćdziesięciolecia OSP uświetniły pokazy sprawnościowe strażaków i występy chóru z Trzeszczan...

Z książki Wacława Jaroszyńskiego "Siedem wieków Grabowca"