Nawigacja
Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

 Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

 

2023-01-02

Z albumu zdjęć Zofii Wilk

Więcej zdjęć w pliku pdf >>


2022-08-11

Wycieczka do Krasnobrodu i nad Tanew - rok 1977
Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w pliku pdf >>


2022-06-28

5 maj 1978 r. Świecki pogrzeb Pawła Chudoby w Tuczępach

Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w pliku pdf >>


2022-05-02

Rok 1977. Konferencja w Grabowcu pod hasłem

„Ochotnicze Straże Pożarne w Służbie Ludowej Ojczyzny”

Fot. Tadeusz Halicki

  

Więcej zdjęć w pliku pdf >>

2022-05-01

Pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grabowcu

w latach 1971-1978.
 Fot. Tadeusz Halicki

 

Działalność Gminnej Spółdzielni „SCh” na terenie Gminy Grabowiec nie została dotychczas opisana. A był to jeden z największych zakładów pracy w Grabowcu. Dla przykładu w latach 70. XX wieku GS zatrudniała jednocześnie około 120 pracowników na pełnych etatach w różnych branżach swojej działalności. Najwięcej w handlu detalicznym - w sklepach na terenie całej gminy. Społdzielnia miała także znaczący udział w zaopatrzeniu rolników w środki do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, węgiel, materiały budowlane, paliwa, smary, proste narzędzia rolnicze). Drugą istotną działalnością spółdzielni był skup produktów rolnych od miejscowych rolników (zbóż, ziemniaków, włókna konopnego, jaj, skór, królików, trzody chlewnej, bydła i surowców wtórnych). W drugiej połowie lat 70. XX w. w miejscowej GS rozpoczęła działalność piekarnia, która dostarczała pieczywo na teren całej gminy. Do nowego budynku przeniesiono restaurację „Kalinówka”, (zmieniając jej nazwę na „Zamkowa”). GS”SCh” prowadziła także działalność kulturalno-oświatową i szkoleniową. Funkcjonowały na terenie gminy „Kluby Rolnika”.  W Grabowcu aktywnie działał Ośrodek „Nowoczesnej Gospodyni” (organizowano szkolenia: kroju, szycia, gotowania, pieczenia). Zorganizowana społeczność spółdzielni chętnie i licznie uczestniczyła w wycieczkach po kraju a raz w roku 1972 do Berlina.

Łącznie przez wszystkie lata działalności swoje dorosłe życie związało ze spółdzielnią kilkuset ludzi.

Więcej zdjęć w pliku pdf 9,00 MB >>


2022-04-26

26 luty 1976 r. Pogrzeb Alberta Lewandowskiego w Grabowcu

Fot. Tadeusz Halicki

  

26.02. 1976 r. Pogrzeb w Grabowcu mojego dobrego Kolegi Alka Lewandowskiego. Albert zmarł 24 lutego 1976 r. w wieku 27 lat  w szpitalu w Hrubieszowie. Zmarł z powodu obrażeń jakich doznał w wyniku potrącenia przez samochód w Horyszowie Ruskim (na drodze Zamość - Hrubieszów). Mieszkał z rodziną (żona i dziecko) w Horyszowie Ruskim, tam też pracował w zakładzie serwisowym sprzętu elektronicznego. Radiotechnika była Jego pasją.

W pogrzebie uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców Grabowca i okolic a także delegacja pracowników z Gminnej Spółdzielni „SCh” w Miączynie. W kondukcie pogrzebowym ks. Franciszek Nucia. Mszę św. pogrzebową odprawiał ks. Stefan Sawecki (ówczesny proboszcz parafii)

Więcej zdjęć w albumie Google >> 


2022-04-25 

Rok 1977 i 78. Zabawa choinkowa w przedszkolu

Więcej zdjęć w albumie Google >>


2022-04-22

Zabawa karnawałowa pracowników urzędu gminy - rok 1976

Więcej zdjęć w pliku pdf >> 


2022-04-19

Rok 1976. Zakończenie roku szkolnego klas ósmych w szkole w Grabowcu

Więcej zdjęć w pliku pdf 2 MB>>


2022-04-18

Rok 1978. Konferencja gminna w Grabowcu na temat specjalizacji w rolnictwie

Zebranie podstawowych organizacji PZPR  z terenu gminy w sali szkoły w Grabowcu

Więcej zdjęć w pliku pdf >> 

 


2022-04-16

Budowa siedziby urzędu gminy w Grabowcu.

Budynki w Rynku Grabowca w latach 1977-79

Więcej zdjęć w pliku pdf 7,37 MB >>


2022-04-10

Rok 1978. Mecz piłki nożnej na błoniach pod Grabowiec-Górą,

grają drużyny: LZS Grabowiec z pracownikami UG i BS z Grabowca

Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w pliku pdf>> 

 

 


 

2022-04-10

1 maja 1977 r. w Grabowcu

Więcej zdjęć w albumie Google >>

 


2022-04-10

Rok 1977.  Wycieczka do Łańcuta

Więcej zdjęć w albumie Google >>


2022-04-06

 Rok 1977. Władysława Grudzińska - twórczyni ludowa

Rok 1977. Władysława Grudzińska  prezentuje młodzieży swoje prace. Fot. Tadeusz Halicki

Władysława Grudzińska zd. Kulesza urodziła się 23 marca 1920 roku w miejscowości Zasmyki (wówczas: gmina Lubitów, pow. kowelski, woj. wołyńskie; obecnie: Ukraina). W 1945 roku osiedliła się w Grabowcu. Twórczyni ludowa w zakresie plastyki obrzędowej. Tworzyła różnorodne ozdoby głównie z papieru i słomy. W szczególności były to wycinanki papierowe, łańcuchy choinkowe, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, pająki. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień

Więcej w pliku pdf >>


2022-04-03

Pogrzeb strażaka ochotnika na cmentarzu w Grabowcu -wiosna 1977 r

Nad trumną Bolesław Grechuta (bez czapki) ówcesny prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu zapewne wygłasza mowę pożegnalną.

Więcej zdjęć  >> plik pdf

 


2022-02-21

Msza prymicyjna ks. Mieczysława Marszłka - 12.06.1977 r.

Msza św. prymicyjna W Kościele katolickim Mszą prymicyjną (inaczej: prymicją) nazywa się pierwszą mszę świętą odprawianą przez nowo wyświęconego kapłana (czyli neoprezbitera).
Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem msza prymicyjna odprawiana jest w rodzinnej parafii neoprezbitera, który może sprawować tę pierwszą liturgię albo samodzielnie (w asyście proboszcza), albo w koncelebrze.Tradycyjnie prymicja odbywa się dzień po przyjęciu święceń kapłańskich. Na tle „regularnych” mszy świętych wyróżnia ją świąteczna oprawa i podniosły charakter. Już samo przejście z rodzinnego domu (w którym neoprezbiter otrzymuje błogosławieństwo rodziców) do kościoła jest w wielu parafiach celebrowane – w tej drodze prymicjantowi towarzyszą nie tylko jego rodzina i przyjaciele, ale również inni kapłani, parafianie, często schola muzyczna, a czasami nawet orkiestra...

Więcej w albumie Google >>


 

2022-02-10

Rok 1977. Studniówka w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu

Z cyklu zdjęć z archiwum klisz - przypominam studniwkę z roku 1977 w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane odświeżą swoje wspomnienia z lat szkolnych z przed 45 laty...

Więcej zdjęć (64) w albumie Google >>


2022-02-09

Rok 1978. Pochód pierwszomajowy w Grabowcu na ul. Wojsławskiej

W czołowce pochodu dwa szkolne poczty sztandarowe za nimi: Aleksander Wojtas (dyr. Liceum), Adolf Koszuta (naczelnik gminy), Regina Boczkowska (kier. ośrodka zdrowia), Ryszard Martyniuk (sekrtetarz komitetu gminnego PZPR), płk poż. Mieczysław Skiba (komendant PSP w Hrubieszowie), Bolesław Grechuta (prezes ZSL) Mieczysław Ryszkiewicz (prezes GS), Bogusława Matczuk (rolnik, hodowca), Janina Wójciuk (przew. KGW), Tadeusz Potkański (dyr. szkoły w Bereściu), Michał Jarosz (prezes GK ZBOWID), Tadeusz Karczmarczuk, Zdzisław Koszel (kier. służby rolnej), Andrzej Gryn (przewodn. rady gminy).

Więcej zdjęć w albumie Google >>

 
 

 


 

2022-02-08

Rok 1978. Biesiada "wianek" z okazji wykonania utwardzenia ulicy Zielonej w Grabowcu.

 

 

 

Latem 1978 roku mieszkańcy ulicy Zielonej w Grabowcu, solidarnie zaangażowali się w tzw. "czynie społecznym" do utwardzenia ulicy Zielonej.

Cement, piasek i fachowy nadzór zapewnił z budżetu gminy ówczesny naczelnik gminy Grabowiec Adolf Koszuta.  Prace ziemne oraz wykonanie tzw. podbudowy cementowej wykonali mieszkańcy ulicy Zielonej własnym sprzętem pod nadzorem pana Doleckiego - kierownika budowy. W latach późniejszych nawierzchnię betonową przykryto asfaltem. 

Na zdjęciach: Ryszard Ilczuk, Wacław Ilczuk z żoną, Zdzisław Hawryluk, Edward Pawłowski, Leopold Ciszewski,  Bolesław Boczkowski z żoną, Jan Dwojakowski, Ryszard Martyniuk, Adolf Koszuta, Jan Saczuk, Barbara Ciszewska, Dolecki (kierownik budowy), Stanisław Pawłowski, Jan Poterucha.

Więcej zdjęć w albumie Google >>

 


 

2022-02-08

Rok 1977. Czyn społeczny na drodze w Skomorochach Małych

W czynie społecznym przy budowie drogi w Skomorach Małych pracują pracownicy Urzędu Gminy w Grabowcu, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grabowcu oraz strażacy z OSP w Skomorochach Małych. 

Więcej zdjęć w albumie Google >>

 


 

2022-02-08

Rok 1977. Pierwszy w Grabowcu pawilon handlowy, samoobsługowy

 

 

Wiosną 1977 roku otwarto w Grabowcu pierwszy sklep samoobsługowy - innymi słowy pawilon handlowy branży spożywczej. Właścicielem pawilonu była Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".  Konstrukcja budynku jak na tamte czasy nowatorska, a tym samym szybką w realizacji. Konstrukcję nośną wykonano z elementów metalowych, natomiast ściany wewnętrzne i zewnętrzne wypełniono płytami cementowo azbestowymi z termoizolacją. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego (PBRol) w Hrubieszowie.

Pawilon wyposażono w typowe dla sklepu samoobsługowego regały i półki (widoczne na zał. zdjęciach). Zaopatrzenie w artykuły spożywcze wówczas było dobre i w pełnym asortymencie (może za wyjątkiem mięsa i wędlin). Nowością dla miejscowych klientów okazały się metalowe kosze na zakupy i kasa sklepowa - jeszcze nie fiskalna. 

Chyba, tylko około jednego roku trwał w tym pawilonie nowatorski handel samoobsługowy. Złem koniecznym okazała się  także kasa sklepowa. Powrócono zatem do starego modelu handlowania, tzn. wydzielono samodzielne stoiska sklepowe - tym samym elektroniczna kasa okazała się zbędną. Swoją drogą ciekawe, że inspiracją do stosowania elektronicznej kasy sklepowej było zwalczanie ukrywania obrotu (utargu) - dawniej przed właścicielem sklepu, dziś przed urzędem skarbowym... 

Więcej zdjęć >>


 

2022-02-04

Rok 1976. Choinka w Państwowym Przedszkolu w Grabowcu

 

Zapraszam do kolejnego albumu zdjęć z cyklu "Archiwum klisz fotograficznych".

Tym razem relacja fotograficzna z zabawy choinkowej dla przedszkolaków w roku 1976 - dokładnie 46 lat temu. 

Jak widać na zdjęciach (ponad 80 zdjęć)  w załączonym albumie - była tam strojna choinka, św. Mikołaj z prezentami a do zabawy grał prawdziwy zespół muzyczny. Mam nadzieję, że wielu ówczesnych przedszkolaków z sentymentem wróci do wspomnień z tamtych lat.

Więcej zdjęć w albumie Google - Zapraszam >>

 


 

2021-12-27

 2 luty 1976 r. STUDNIÓWKA W LO W GRABOWCU 

 

 

Publikuję kolejne zdjęcia z archiwum negatywów fotograficznych. Tym razem zdjęcia ze studniówki w roku 1976 w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu. Zapraszam do oglądania i wspomnień.

Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w albumie Google >>

 

 


 

 

 2021-12-20

Rok 1976. Zakończenie kursu krawieckiego 

 

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grabowcu oprócz działalności handlowej, skupowej i usługowej - prowadziła także ośrodek „Praktyczna Pani”, później  przekształcony w Ośrodek Nowoczesna Gospodyni. Organizowano dla kobiet kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia oraz wspomagano Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy.

Prezentuję zdjęcia z uroczystego zakończenia jednego z takich kursów - był to kurs kroju i szycia. Uroczyste zakończenie zorganizowano w lokalu byłej restauracji "Kalinówka" w Grabowcu. Wiele osób widocznych na zdjęciach już nie żyje a żyjący przypomną sobie swoje młode lata. Zapraszam do oglądania i wspomnień z przed 45 lat. Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w albumie GOOGLE >>