01 Lipiec 2022 00:30
GAZ ŁUPKOWY - PROTESTY MIESZKAŃCÓW POMORZA

STANOWISKO W SPRAWIE GAZU ŁUPKOWEGO

Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanym działaniom w postaci poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie Pomorza. Uważamy, że obowiązujące zapisy prawne regulujące te działania stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zagrażają interesom mieszkańców Pomorza.

Przed rozpoczęciem dyskusji na temat gazu łupkowego, jego poszukiwania oraz możliwości wydobywania, żądamy:

  1. Sporządzenia całościowej analizy zysków i strat przedsięwzięcia uwzględniające m.in. spadek wartości gruntów, straty przemysłu turystycznego, straty w produkcji rolnej, koszty likwidacji ekologicznych skutków inwestycji, koszty budowy/remontów infrastruktury wykorzystywanej w trakcie inwestycji. 
  2. Przeprowadzenia rzetelnej analizy wpływu wydobycia gazu na całokształt życia społeczno-gospodarczego danego regionu, w tym na: turystykę i rekreację, rolnictwo, bezrobocie, jakość życia mieszkańców, status materialny mieszkańców, środowisko naturalne. 
  3. Powstania przepisów prawa gwarantujących odpowiedni poziom odszkodowań za straty z wszelkiej działalności gospodarczej oraz za wywłaszczenia związane z procesem wydobywania węglowodorów.
  4. Powstania przepisów prawa gwarantujących rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości, także działek rekreacyjnych, wynikającej  z prowadzonych poszukiwań oraz wydobycia węglowodorów.
  5. Likwidacji przepisów prawa uznających za cel publiczny komercyjną działalność firm zajmujących się poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą.
  6. Wstrzymania prac wiertniczych.

Spełnienie powyższych postulatów jest konieczne dla oszacowania ekonomicznego uzasadnienia poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, jak również do zabezpieczenia podstawowych interesów mieszkańców Pomorza.

Nie zgadzamy się z założeniem, że interesem publicznym jest zysk koncernów gazowych, jak przyjęto w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze i projekcie Ustawy o korytarzach przesyłowych. Uważamy, że ustawy te, umożliwiające wywłaszczenia w trybie administracyjnym, naruszają konstytucyjną gwarancję własności oraz równości stron.

W wyniku nie do końca przemyślanej eksploatacji złóż gazu łupkowego może dojść do „zgodnej z prawem” degradacji środowiska, utraty miejsc wypoczynku oraz spadku wartości nieruchomości. Zanik ruchu turystycznego może doprowadzić do bankructwa osoby inwestujące w przemysł turystyczny i do wzrostu bezrobocia. Możliwość skażenia wód, gruntów, a co za tym idzie –  płodów rolnych będzie odstraszać konsumentów w kraju i za granicą od nabywania żywności wyprodukowanej na Pomorzu. Może to spowodować znaczne straty w rolnictwie.

Prawo sprzeczne z interesem społecznym jest nie do zaakceptowania w demokratycznym kraju.

Bez uchwalenia prawa szanującego obywateli oraz wykonania rzetelnych i kompletnych analiz wpływu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, prowadzenie uczciwej i rzeczowej dyskusji jest niemożliwe.

Mieszkańcy Pomorza


 

Raport do raportu,czyli rzecz o tzw. Raporcie z Łebienia, jak to wiercenia w łupkach są nieszkodliwe i bezpieczne. >> PLIK PDF

 

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.03 trulib.blogspot.com