INWESTYCJE I ZADANIA GOSPODARCZE W GMINIE GRABOWIEC ZREALIZOWANE W OKRESIE KADENCJI 2015 – 2018

Zestawienie zawiera:

  • łączną kwotę wydatków w kaĹźdym roku budĹźetowym oraz sumę wydatków w okresie 4 lat kadencji,
  • zadania finansowane z funduszu sołeckiego,
  • stan zadłuĹźenia gminy na koniec kaĹźdego roku budĹźetowego,
  • wydatki na oświatę i wychowanie w kaĹźdym roku oraz za okres kadencji łącznie z subwencję i oddzielnie z budĹźetu gminy,
  • dotatcje dla powiatu do remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy w kaĹźdym roku oraz za cały okres kadencji.

Wykaz tabelaryczny - plik pdf >>