Nawigacja
50. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu-Górze

50. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu-Górze

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli:

- komendanci i prezesi jednostek OSP z terenu gminy Grabowiec,


- członkowie honorowi z OSP Grabowiec Góra: Alojzy Sieczkowski były przezes, i Antoni Pieczykolan - były kierowca-mechanik;

- Kazimierz Mielnicki - członek Zarządu Głównego OSP RP, prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu,

- Ryszard Stanibuła - były poseł na sejm RP, i członek honorowy OSP Grabowiec Góra,

- kpt.Przemysław Ilczuk - Zastępca Naczelnika Wydziału w PSP w Zamościu

- ks.kanonik Jan Chmaj - kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego, 

- ks dziekan Zygmunt Żółkiewski - proboszcz miejscowej parafii,

- Krzysztof Kostrubiec - prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP RP w Grabowcu,

- Ryszard Sitarczuk - przewodniczący Rady Gminy Grabowiec,

- Daria Kodeniec - radna Rady Gminy Grabowiec,

- Stanisław Buczak - radny Gminy Grabowiec,

- Tadeusz Goździejewski - wójt Gminy Grabowiec,

- Tomasz Mołczan - sekretarz Gminy Grabowiec.


   Uroczystość otworzył Tadeusz Goździejewski - wójt Gminy Grabowiec. Powitał druhów 
strażaków i zaproszonych gości.


   Mszę św. w intencji strażaków odprawił kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego, ksiądz kanonik Jan Chmaj i ks. dziekan Zygmunt Żółkiewski.


Po zakończeniu mszy św. Mirosław Gąska - prezes OSP Grabowiec Góra, zapoznał zebranych z najważnieszymi wydarzeniami minionego półwiecza. 

W uznaniu zasług dla wyróżniających się druhów wręczono medale Za Zasługi dla Pożarnictwa i odznaki: "Strażak Wzorowy" i "Za wysługę lat", przyznaną przez  Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Medale otrzymali - srebrny: Surma Jarosław, Kamil Orzechowski, Daniel Spieżak.

Brązowy : Tomasz Kozar, Kamil Szumiło.

Odznakę "Strażak Wzorowy" - Sawulak Mateusz i Adrian Oleszczuk.

Odznakę "Za wysługę lat": Pieczykolan Antoni(50), Trybalski Robert(35), Sieczkowski Alojzy (30), Surma Marian(30), Smoła Henryk(25),Rodzik Andrzej(20), Kruk Grzegorz (20), Soroka Mirosław( 20), Sołopa Edward (20),Gąska Mirosław (20), Szymański Grzegorz (15),Smoła Jarosław (10), Kozar Tomasz (5),Szumiło Kamil (10), Surma Jarosław (10),Chodun Mirosław (10), Sieczkowski Tadeusz (10), Seremak Piotr (5), Hołdaś Robert (5), Czata Sylwester (5). 

Po uroczystych wystąpieniach zaproszonych gości oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciu 
udano się na poczęstunek do remizy OSP w Grabowcu Górze.

Fotoreportaż z uroczystości >>

Fotoreportaż z uroczystości >>