Nawigacja
Wydarzenia dot. gazu łupkowego na terenie Gminy Grabowiec - str. 3

 

 Strona: [1] [2] 3 [4] [5]

Reportaż Moniki Malec 'Poróżniło się od łupków' (audio)

24-10-2013

 Perspektywa eksploatacji gazu ziemnego pochodzącego z łupków od kilku lat budzi ogromne emocje wśród polityków, przedsiębiorców, naukowców i obrońców środowiska naturalnego. Gdy jedni liczą ewentualne zyski, drudzy głoszą ekologiczna katastrofę...


Każdy ma swoje argumenty, które nie zawsze są merytoryczne, a często odzwierciedlają zależności biznesowe i interesy polityczne. Dyskusja przybrała szczególnie ostrą formę po tym jak niedawno Parlament Europejski przegłosował prawo zaostrzające przepisy zobowiązujące firmy górnicze do przeprowadzenia badań wpływu eksploatacji gazu na środowisko już na etapie jego poszukiwań. W środku tego sporu niespodziewanie znaleźli się mieszkańcy dwóch wsi, w których jedna z firm prowadzi odwierty. Dopóki światowe interesy nie wkroczyły na ich teren, żyło się tu może nie bogato, ale spokojnie a ludzie mieli do siebie zaufanie. Teraz sąsiedzi podzielili się na tych za i na tych przeciw. Spory ''na górze'' obudziły ducha lokalnych waśni i zawiści. Każdy z lękiem patrzy w przyszłość, oskarżając innych o złe intencje i krótkowzroczność.

O tym mówi reportaż Moniki Malec 'Poróżniło się od łupków', który dotyczy skonfliktowania dwóch pobliskich wsi Żurawlowa i Ministrówki, które zaangażowane są w działania anty- i prołupkowe.

Po 18.00 zaprasza Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

POSŁUCHAJ REPORTAŻU...

Źródło: http://moje.radio.lublin.pl/24-10-2013-reportaz-cafe-reportaz-moniki-malec-poroznilo-sie-od-lupkow.htmlWysłuchania publiczne w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”

Wysłuchania publiczne w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach” są zaplanowane na październik 2013 r. Pierwsze wysłuchanie odbyło się w regionie Polska północna – 1 października 2013 r. w Gdańsku, a drugie – w regionie Lubelszczyzna – 8 października 2013 r. w Lublinie. Szczegóły dotyczące obu wysłuchań znajdują się w regulaminie wysłuchań

Celem wysłuchań jest umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu z łupków między mieszkańcami terenów objętych poszukiwaniami oraz innymi zainteresowanymi stronami – przedstawicielami władz samorządowych, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych. Zaproszone osoby będą miały okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchają wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracują dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.

Wysłuchanie publiczne - Lublin 08-10-2013r. uczestnik aktywny:  
Barbara Siegieńczuk  Żurawlów, powiat zamojski, gmina Grabowiec 

>> treść - plik pdf


 

Dziennik Wschodni

Rośnie ciśnienie wokół gazu. Nie widać końca konfliktu w Żurawlowie

 
Amerykańska firma uważa, że ma prawo szukać gazu łupkowego na Zamojszczyźnie i budować drogę w Ministrówce i Żurawlowie. Koncern odpiera zarzuty protestujących mieszkańców i nie przyznaje się do nielegalnej wycinki drzew w ich okolicy

Dodano: 30 września 2013, 9:45 Autor: Jacek Szydłowski

Protest zaczął się od pola wydzierżawionego przez Chevron w Żurawlowie i ciągnie się od miesięcy. Mieszkańcy zablokowali firmie dostęp do działki. Nie zgodzili się na ogrodzenie terenu i rozpoczęcie prac. Obie strony okopały się na swoich pozycjach.
Teraz oliwy do ognia dolała wycinka drzew wzdłuż polnej drogi w pobliskiej Ministrówce. Chevron chce ją utwardzić i przystosować do ruchu ciężarówek. Firma wystąpiła w tej sprawie do wójta Miączyna.
– Gmina zwróciła się do starostwa w Zamościu o pozwolenie na wycięcie około 100 drzew – wyjaśnia Grażyna Bukowska, rzecznik firmy Chevron. – Wniosek jest rozpatrywany. 
Tyle że drzew już nie ma. Kto je wyciął przed podjęciem decyzji przez urzędników? Bukowska zapewnia: To nie my. 
– Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające – mówi Joanna Kopeć, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Wbrew twierdzeniu rzeczniczki firmy Chevron, starosta wydał już decyzję w sprawie wycinki: nie zgodził się na nią. 
Nie wiadomo, kiedy ruszą prace przy budowie drogi, która – zdaniem amerykańskiej firmy – byłaby sporym ułatwieniem dla mieszkańców. – Ludzie w czasie deszczu i w zimie nie mogli dojechać do domów przekonuje Bukowska. 
Zdaniem protestujących nowa droga nie jest aż tak potrzebna, bo prowadzi tylko do trzech posesji. Ich właściciele od lat korzystają z innych dojazdów. 
W sprawie Żurawlowa też nie ma zgody. – W Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie uzyskaliśmy zabezpieczenie powództwa, potwierdzające nasze prawo dostępu i użytkowania terenu, który tam dzierżawimy – dodaje Bukowska.
Nie oznacza to jednak, że blokada się zakończy. – Decyzja sądu nie jest prawomocna. Zaskarżyliśmy ją i czekamy na rozstrzygnięcie – mówi Andrzej Bąk, jeden z uczestników protestu. 
Mieszkańcy dodają, że poza badaniami Chevron nie ma prawa do wykonywania odwiertów na ich terenie. Argumenty protestujących potwierdził Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie. Tymczasem koncern przekonuje, że "wypełnił przewidziane w koncesji zobowiązania” i może szukać gazu. 
Mimo zaognienia sporu, firma deklaruje gotowość do dialogu. – Chevron będzie kontynuował działania budujące pozytywne relacje ze społecznościami – zapewnia rzecznik Bukowska. 

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130930/ZAMOSC/130929493

 


 

17-09-2013
OUG nie wydał zgody Chevronowi na odwiert w Ministrówce!

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie 23 sierpnia odmówił zatwierdzenia firmie Chevron tzw. Planu Ruchu Zakładu w planowanym odwiercie we wsi Ministrówka. Oznacza to, że Chevron nie będzie mógł wykonać w tej wsi jakiegokolwiek odwiertu. 
Powód odmowy jest dość banalny: zgodnie z warunkami koncesji (która wygasa 6 grudnia 2013), Chevron może na tym terenie prowadzić jedynie badania sejsmiczne! 
Czyżby pracownicy Chevron i prawnicy Cameron McKenna przeoczyli ten drobny fakt?

—źródło: Decyzja OUG - PDF

Źródło: http://occupychevron.tumblr.com/

 


 

Wójt Gminy Grabowiec zarzuca Chevronowi łamanie prawa!

 
Od początku trwania protestu w Żurawlowie, przedstawiciele firmy Chevron zapewniają, że posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia oraz wszystkie prace prowadzone przez ich podwykonawców są zgodne z prawem. Tymczasem już na początku lipca 2013 Wójt Gminy Grabowiec wzywał Chevron do zaprzestania łamania prawa. 
W pismie z dnia 2 lipca 2013 pan Tadeusz Goździejewski wskazywał:
Firma Chevron Polska Energy Resources sp. o.o. nie posiada zgody gminy na korzystanie z drogi gminnej na terenie gminy Grabowiec - zgodę taką otrzymała firma Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Sp. z o.o. i to tylko na czas prowadzenie prac wiertniczych. Firma Chevron Polska Energy Resources sp. o.o. nigdy nie występowała o zgodę na korzystanie z w/w drogi do celów innych niż rolniczych.wg Policji Chevron próbował niezgodnie z prawem dokonać rozgraniczenia wydzierżawionych działekW związku z powyższym Wójt wezwał Chevron o “powstrzymanie się od czynności, które nie mają podstaw prawnych”, oraz zwrócił uwagę, że zakres prac przewidzianych do wykonania na tym terenie, nie wymaga ogrodzenia terenu.
W piśmie z dnia 10 lipca 2013 Wójt pisze: “Z ustaleń policji wynika, że to właśnie Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. naruszyła zasady postępowania i podjęła działania w sprawie wznowienia granic bez udziału stron postępowania. Takie postępowanie jest w sposób oczywisty sprzeczne z prawem. W swoim piśmie pomijacie Państwo tę okoliczność w swoisty sposób odwracając sprawę (…). Sami podejmujecie niezgodne z prawem działania, nie zapewniając udziału w postępowaniu właścicielowi nieruchomości sąsiednich.”
—źródła:  pismo z 2.07.2013 - PDF

pismo z 10.07.2013 - PDF
 
Źródło: http://occupychevron.tumblr.com/ 

5 września 2013 r. Andrzej Bąk i Wiesław Gryn uczestniczyli w konferencji Zielonych / EFA w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie europarlamentarzystów José Bové, Carla Schlyter oraz Sandrine Bélier. 
Konferencja poświęcona była sprawom wydobycia  niekonwencjonalnych paliw kopalnych.

Unfracked: dlaczego gaz łupkowy powinien pozostać w ziemi i II część kraj gazem płynący.  Projekcja filmu

Czwartek, 05 września 2013

Istnieje kilka mitów krążących na temat wydobycia gazu łupkowego, metanu z pokładów węgla i innych niekonwencjonalnych skamieniałości, poprzez różne metody, zwłaszcza szczelinowania hydraulicznego. 
Są to: - że wydobycie tych paliw przyniesie dobrobyt Europy 
- możemy powtórzyć boom gospodarczy jak w USA, bez powtarzania błędów  mających wpływ na środowisko 
- że gaz łupkowy i inne UFFs są niezbędne jako paliwo przejściowe 
- że są one bezpieczne dla klimatu 
- że nie potrzebujemy żadnych dodatkowych przepisów prawnych w Europie w celu uregulowania tych technologii 
- że ryzyko dla zdrowia publicznego jest minimalne.

Są to tylko niektóre z wielu mitów, które zostaną omówione i obalone podczas porannej konferencji Zielonych / EFA w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, ich wydobycia obok pogłębionej dyskusji na temat ram prawnych, i przykłady "fracking-free" kampanii w Europie i US. 
Prelegentami są badacze, naukowcy, działacze, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych, inżynierowie i inne zainteresowane strony w tej debacie. Nie będzie wiele okazji do pytań i dyskusji z sali.

Źródło:  http://www.greenmediabox.eu/archive/2013/09/05/unfracked/ 

Wystąpienie Andrzeja Bąka (w relacji filmowej czas 01:19)

Link: http://www.greenmediabox.eu/archive/2013/09/05/unfracked/

Wystapienie Wiesława Gryna (w relacji filmowej czas 01:45)

 

 


 

 

 

 

 


 Strona: [1] [23 [4] [5]